Casper's wereld

Quotes & Symbols

Begeerte

Photo by Jane Duursma

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

Photo by cottonbro 57


Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.

Foto door Eva Elijas