Casper's wereld

Quotes & Symbols

Begeerte

 

Wees niet begerig naar roem; de ervaring heeft geleerd dat zij een trompet bij zich draagt, die meer vijanden bijeenroept dan vrienden.

- Foto door Jane Duursma

De waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

- Foto door cottonbro


Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.

- Foto door Eva Elijas