Casper's wereld

Quotes & Symbols

Democratie

Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht. Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan niemand wil dat zij zekerheden worden.

Photo by Kyle Glenn


Simon Wiesenthal vertelde mij, dat iedere politieke partij in een democratie die het woord 'vrijheid' in zijn naam gebruikt, ofwel nazi of communistisch is.


Vrijheid in plaats van democratie!

Photo by Markus Spiske

Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur.

Photo by Catalin ApostolHet minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet normaal maken wat niet normaal is. En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen willekeur en waanzin.

Photo by Mario Purisic