Casper's wereld

Quotes & Symbols

Kennis

Als je niet de juiste vraag stelt, krijg je nooit het juiste antwoord.

Photo by National Cancer Institute

Kennis is trots dat zij zoveel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.

-Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.

Photo by Craig Whitehead


Ik verlies nooit. Ik win of leer. 

- Foto door onbekend

Alle kennis of studie is, vergeleken met de diepte van het ervaren, als een druppel water die in zee valt.

Marc B / deduizendquotesIk weet slechts één ding, dat ik niets weet.

Photo by Matthew Feeney

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel.

Photo by Patrick Tomasso


Kennis dient alleen ter vergelijking, niet om te weten. Als er mensen zijn die hun kennis als wet uitdragen, zijn ze gestopt met hun ontwikkeling.

Photo by Bernard Hermant


Het geschenk van kennis en geluk is voor hen die het uitpakken.

Photo by Annie Spratt


De fantasie is belangrijker dan kennis.

Photo by Michael Dziedzic


Sommige mensen zijn niet geboren om in de boom der kennis te klimmen.

- Foto door Gilly StewartBoeken leiden naar kennis of naar waanzin.

Photo by Jaredd Craig


Degenen die verbeelding hebben maar geen kennis hebben, hebben vleugels maar geen voeten.

- Foto door Roan Lavery


Verkeerde kennis is erger dan onwetendheid.

Photo by Priscilla Du Preez
De mystici bevestigen deze conclusie en besluiten haar door te stellen dat volmaakte kennis van het object van de hoogste orde is: weten dat het volmaakte onbegrijpelijk is.


Er is een verschil tussen het pad kennen en het pad bewandelen.Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd.
De mens die waarlijk weet, zwijgt en werkt in stilte.Veroordeel mij niet, tot je mij kent. Onderschat mij niet, tot je mij hebt uitgedaagd en praat niet over mij tot je met mij hebt gesproken


Je weet nooit wat er om de hoek is. Ga door!

- Foto door Simon Berger


Om te weten wat je wilt, moet je eerst weten wie je bent.

- Foto door Natasha Brazil


Betekenis:

Je kunt niet weten wat je wilt als je jezelf nog niet kent.

Wanneer je lekker in je vel zit, kan je fatsoenlijk nagaan wat je graag zou willen.

Vanuit een kalme geest, kun je helder nadenken.

Ruim je geest dus geregeld op zodat je in kalmte kunt nadenken over je levensdoelen.
 Wat voor zin heeft het veel over alles te weten als je nog niet eens weet wie je zelf bent?

- Foto door onbekend


Als we wisten wat we deden, heette het geen onderzoek.

- Foto door Ugur Peker
Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren.

- Foto door Roman Kraft
De literatuur heeft evenzeer haar kwakzalvers als de geneeskunde, en men kan hen in twee klassen verdelen: zij die kennis hebben zonder talent, en zij die woordenrijk zijn zonder diepte; van de eersten krijgen we tweedehands zin, en van de anderen eerstehands onzin.

- Foto door Grace Brauteseth


Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen.

- Foto door LinkedIn Sales Navigator

Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde.

Photo by Zach VesselsAls je wilt weten wat je wilt, moet je kijken naar wat je doet.

- Foto door Usman Yousaf


Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

Photo by Gita Krishnamurti

Wetenschap is een langzaam proces van stapsgewijze kennisopbouw waarbij geen enkele studie op zichzelf iets bewijst.

- Foto door Hans Reniers
De meesten van ons zijn bang om te sterven, omdat we niet weten wat leven betekent. We weten niet hoe we moeten leven, daarom weten we niet hoe we moeten sterven. Zolang we bang zijn voor het leven, zullen we bang zijn voor de dood.

- Foto door Tasos Mansour


Verkeerde kennis is erger dan onwetendheid.

Photo by Priscilla Du Preez


Wat we weten is een druppel, wat we niet weten is een oceaan.

- Foto door Patrick


Het enige dat we over de toekomst weten, is dat het anders zal zijn.

Photo by Anni Roenkae


Veelweterij brengt geen wijsheid.

Photo by Pixabay 159751
In het niet weten van sommige dingen ligt een groot geluk.

Photo by Nick Bondarev


Volg je Ziel, hij kent de Weg.

Photo by Gabby K
De hoogste vorm van controle is te weten wanneer je iets los moet laten.

- Foto door Valeria Boltneva
Gelukkig worden sommigen geboren met een spiritueel immuunsysteem dat vroeg of laat het illusoire wereldbeeld dat vanaf hun geboorte door sociale conditionering op hen is geënt, verwerpt. Ze beginnen te voelen dat er iets niet klopt en gaan op zoek naar antwoorden. Innerlijke kennis en bijzondere, opgedane, ervaringen laten hen een kant van de werkelijkheid zien waar anderen zich niet van bewust zijn, en zo begint hun reis van ontwaken. Elke stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de menigte te volgen en door kennis te verkiezen boven de sluiers van onwetendheid.

- Foto door paul voie


Kennis maakt een man ongeschikt om slaaf te zijn.

Foto door Ricardo Esquivel
Intuïtie is weten, zonder te weten HOE je het weet.

- Foto door Andriyko Podilnyk
Het probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster


Kennis komt, maar wijsheid blijft.

- Foto door MysticsartdesignAlleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt.

- Foto door Pixabay

Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid, buiten ons bereik ligt.

- Foto door faaiq ackmerd


Je zult nooit de waarde van een moment weten totdat het een herinnering wordt.
Wist je het al; Je bent een tijger in een kooi van stro...!


De mysticus bidt niet meer, 
want hij leeft al in het antwoord. 
Er is niets in ons en om ons heen dat geen antwoord geeft. 
Bidden hoeft niets te vragen. 
De mens heeft alles al. 
Daarom kan bidden niets anders zijn dan juichen en je thuis voelen in alles wat je doet.


Je weet nooit hoe sterk je bent, totdat sterk zijn je enige keuze is.


Want weet je, de tijd geneest helemaal niets. Jij bent het die rondom je wonden, jouw leven weer opbouwt.

- Foto door onbekend