Casper's wereld

Quotes & Symbols

Licht

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht.

- Foto door Mauricio Fanfa
Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.

- Foto door Artem Kovalev


Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.

- Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang
Laat mij verdwijnen in uw zee van licht, zelf licht geworden weer en zachte trilling, tijdloos.

deduizendquotesIk loop liever met een vriend in het donker, dan alleen in het licht.

- Foto door John Hernandez


Wee degenen die zeggen dat goed slecht is en slecht goed, die duisternis vervangen door licht en licht door duisternis, die bitter vervangen door zoet en zoet door bitter!

- Foto door Grace Brauteseth
Twijfel aan alles ... vind je eigen licht ...


Photo by Daria Shevtsova
Er zijn geen kwaden die niet verlicht kunnen worden door vriendschap.

Foto door Ike Louie Natividad


Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.