Casper's wereld

Quotes & Symbols

Lijden

Wij jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden; idealen, dromen, mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoest.

Photo by Nick Fewings


De wond is de plek waar het Licht bij je binnenkomt.

Photo by Milada VigerovaHoewel de wereld vol lijden is, is ze ook vol van het overwinnen ervan.

- Foto door brut carniollusDat alles wat nu gebeurt vervaagt in de tijd, omdat het allemaal vluchtig is en onwerkelijk, onbestendig als een luchtspiegeling, dat is wel de diepste betekenis van het lijden.

Foto door Castorly Stock


De oorsprong van het lijden is dorst die naar nieuwe geboorte voert.

Foto door Neil Martin


Hoeveel grote geesten hebben voor de waarheid geleden, in alle tijden.

Foto door Brian James

De wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn.


Je moet het leven in zijn totaliteit begrijpen, niet slechts een klein gedeelte daarvan. 
Daarom moet je lezen, daarom moet je naar de lucht kijken, daarom moet je zingen en dansen en gedichten schrijven, lijden en begrijpen, want dat is alles in het leven.