Casper's wereld

Quotes & Symbols

Macht

Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht. Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan niemand wil dat zij zekerheden worden.

Photo by Kyle Glenn

De hoogste graad van politieke vrijheid komt vlak bij het despotisme.

Photo by Marco Oriolesi

Alleen dat doen, wat allen willen, dat is het geheim van elke macht.

Photo by Arun AnoopAls je ervoor kiest om degenen die je pijn hebben gedaan te vergeven, neem je hun macht weg.

Photo by Lina Trochez


Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.

Photo by Ricardo Arce


Kritiek is de beweging waarin het subject zich het recht verschaft de waarheid op haar machtseffecten en de macht op haar waarheidspreken te ondervragen. Kortom, kritiek is de kunst van de vrijwillige onslaafsheid.

Photo by Markus Winkler
Als de bediende ernaar streeft chef te worden, wordt hij een van de factoren die de machtspolitiek doen ontstaan waaruit oorlogen voortkomen, dus is hij rechtstreeks verantwoordelijk voor die oorlogen.

- Foto door onbekend


Macht zonder wijsheid is gevaarlijk en vernietigend.

Photo by Simone Pellegrini
De media is de machtigste entiteit op aarde. Ze hebben de macht om de onschuldigen schuldig te maken en om de schuldigen onschuldig te maken, en dat is macht. Omdat ze de geest van de massa beheersen.

- Foto door Pixabay 267350

Om erachter te komen wie er over u heerst, moet u er gewoon achter komen op wie u geen kritiek mag uiten.

- Foto door Anna Shvets


Hoe meer aandacht je aan je vijand schenkt, hoe sterker je hem maakt.