Casper's wereld

Quotes & Symbols

Onredelijkheid

Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.

Photo by James Fuller