Casper's wereld

Quotes & Symbols

Openbaren

Naakt kan de waarheid voor het volk niet verschijnen.

Photo by Dylan Sauerwein
Al is het dagblad nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt het wel.

Photo by Wan Chen


Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.

- Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang
Wanneer men de waarheid spreekt, kan men er zeker van zijn, dat men daar vroeger of later op betrapt wordt.

Photo by pawel szvmanski