Casper's wereld

Quotes & Symbols

Religie

Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens.

Foto door Nathan Dumlao
De gemeenschap heeft zich meester gemaakt van de godsdienst om de menselijke ziel te muilkorven en te binden aan de wielen van een socio-religieuze machine, om haar een dwingend juk op te leggen en een gevangenis te creëren in plaats van spirituele vrijheid.

- Foto door Darshan Gajara


Wat het denken ook voortbrengt op filosofisch of religieus gebied, het blijft beperkt, fragmentarisch en het maakt deel uit van onwetendheid.

- Foto door onbekend

Dit is mijn simpele religie. Tempels zijn niet nodig. Ingewikkelde filosofie is niet nodig. Je eigen geest, je eigen hart is de tempel; de filosofie is eenvoudige vriendelijkheid.

- Foto door Mathew Schwartz
Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

Photo by Gita Krishnamurti

Een religieus mens is iemand die tot geen enkele religie, tot geen enkele natie, tot geen enkel ras behoort, die innerlijk volkomen alleen is, in een toestand van niet-weten. Voor hem ontvloeit de zegen van het heilige.

- Foto door Ian


Jaloezie is de religie van de middelmatigen. 
Het sterkt ze, het beantwoordt aan de onrust die vanbinnen aan ze knaagt en uiteindelijk verteert het hun ziel, terwijl het ze toestaat hun eigen kleinzieligheid en hebzucht te rechtvaardigen totdat ze denken dat het deugden zijn.

- Foto door Polina Zimmerman
De verschillende godsdiensten zijn slechts poorten van dezelfde stad.

- Foto door Coker-Free-Vector-Images

De gevangenis: Houdt jullie gedrogeerd met religie, sex en TV. En jullie denken dat jullie zo slim zijn en klasseloos. Maar jullie zijn nog steeds verdomde pummels, voor zover ik het zie.