Casper's wereld

Quotes & Symbols


Spreken

Luister veel, spreek op het juiste moment.

Photo by Mimi ThianVeroordeel mij niet, tot je mij kent. Onderschat mij niet, tot je mij hebt uitgedaagd en praat niet over mij tot je met mij hebt gesproken

Photo by Christopher Campbell


Laat uw woorden door drie poorten gaan voordat u spreekt: Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk?

Photo by Kyle Mackie
Ik respecteer iemand die mondig is. Vertel me waarom je van me houdt. Vertel me waarom ik je kwaad heb gemaakt en vertel me hoe ik het goed kan maken. Vertel me alles. Praat.

Photo by Stefano Intintoli


Geluk begint niet bij een relatie, een vakantie, een baan of geld. Het begint bij je eigen gedachten en wat jij ieder dag tegen jezelf zegt.

- Foto door Denise Jones

Vriendelijkheid in woorden schept vertrouwen,
vriendelijkheid in denken schept diepzinnigheid,
vriendelijkheid in geven schept liefde.

- Foto door 30daysreplay Marketingberatung
Zich bezinnen is de grootste deugd,
en de wijsheid is het de waarheid te spreken
en ernaar te handelen, 
met een scherpe aandacht voor de aard der dingen.

- Foto door Praveen Thotagamuwa


Een eerlijk mens spreekt de waarheid, al mag die aanstoot geven, een ijdel mens is het juist om dit laatste te doen.

- Foto door Diane Helentjaris

En wie zegt dat alleen de waarheid reëel is? 
De leugen is net zo levend als de waarheid, zo niet levendiger.

Photo by Jackson David
Denk voordat je spreekt. LEES voordat je denkt.

- Foto door unsplash.com


Hoe verder een samenleving van de waarheid afdwaalt, hoe meer ze degenen die haar spreken, zal haten.

- Foto door Xandtor
De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak.

- Foto door Obie Fernandez

Wanneer men de waarheid spreekt, kan men er zeker van zijn, dat men daar vroeger of later op betrapt wordt.

Photo by pawel szvmanski


GEEF, maar zorg ervoor dat je niet gebruikt wordt.
HEB LIEF, maar zorg ervoor dat je je hart niet breekt.
VERTROUW, maar wees niet naïef. 
LUISTER, maar verlies je eigen stem niet. 

- Foto door Alexandru Zdrobău
Zeg wat jij wilt zeggen, in plaats van wat anderen willen horen.

Photo by Michał Parzuchowski
Een grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid.

Photo by Łukasz Rawa


Er bestaan slechts twee manieren om de volledige waarheid te vertellen - anoniem en postuum.

Photo by Victor Figueroa

Het onderbewustzijn is onophoudelijk zachtjes aan het mompelen, het is door naar dit gemompel te luisteren dat men de waarheid hoort.

- Foto door Lesly Juarez


Je moet mensen altijd vertellen hoe belangrijk ze voor je zijn. ALTIJD.

- Foto door Jude Beck
Je kunt geen vlindertaal spreken met rupsmensen.

- Foto door onbekend


Zullen we stoppen met spreken over:


De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Photo by Tuấn Kiệt Jr.
Er zijn maar heel weinig mensen in je leven die je openlijk dingen vertellen die je moet horen, in plaats van wat je wilt horen, ongeacht de gevolgen. 
Herken die mensen vroeg en houd ze altijd dichtbij. Ze zullen je op de been houden, ze zullen je gezond houden, ze zullen je nederig houden.

Photo by Pixabay 459335
Onze zielen spreken geen menselijke taal; ze communiceren met ons door middel van symbolen, metaforen, visioenen, poëzie, diepe gevoelens en alledaagse magie.

- Foto door Erik Mclean


Als je iemands tong uittrekt, bewijs je niet dat hij een leugenaar is, maar vertel je de wereld alleen dat je bang bent voor wat hij zou kunnen zeggen.

Photo by Pixabay 235985
Geen erger venijn dan kwade tongen.

Photo by Gabby K
Het acht-delig pad leidt tot Nirwana: Het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, de recht inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing.

- Foto door Adi Perets


Mensen willen niet uit hun gevoel worden gepraat. Mensen willen gehoord, gezien, gevoeld en begrepen worden.

- Foto door Ana Bregantinson
Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt.

- Foto door Dominika Roseclay
Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya


Veel mensen zullen zeggen dat het meest gewassen lichaamsdeel in 2020 de handen waren. Ik ben het daar mee oneens, het waren de hersenen.

- Foto door David CassolatoHet probleem is dat mensen weinig weten, maar veel praten.

Foto door Pressmaster

Door het geloof van mijn leerlingen ging ik denken dat ik de waarheid sprak.

- Foto door RODNAE Productions


Wie bij zijn spreken geen bescheidenheid betracht, zal moeite hebben zijn  woorden goed te maken.

- Foto door Miquel Henriques

Mensen luisteren niet, zij wachten totdat het hun beurt is om te spreken.


Als een natuurlijk betoog een hartstocht of een indruk afschildert, vindt men in zichzelf de waarheid terug van ’t gehoorde.

- Foto door Pixabay


De aard van het oratorium is zodanig dat politici en geestelijken altijd de neiging hebben om complexe zaken te simplificeren. Vanaf een preekstoel of een platform vinden zelfs de meest gewetensvolle sprekers het heel moeilijk om de hele waarheid te vertellen.


Ik kan dom zijn, zoals je zegt, om te geloven in eer en vriendschap en loyaliteit zonder prijs. Maar dit zijn deugden om gekoesterd te worden, want zonder hen zijn wij niet meer dan beesten die door het land zwerven.