Casper's wereld

Quotes & Symbols

Tegenspraak

Distinctie is onverenigbaar met alle buitensporigheid, van welke aard ook, en zij bestaat voornamelijk uit waarheid en eenvoud.

- Foto door Chloe Kala