Casper's wereld

Quotes & Symbols

Veiligheid

We moeten plannen maken voor vrijheid en niet alleen voor veiligheid, al is het om geen andere reden dan dat alleen vrijheid de veiligheid veiliger kan maken.

Photo by Balu Gáspár

 

Wie vrijheid opoffert voor veiligheid, is beiden niet waard.

Photo by Matthew Waring

Degenen die essentiële vrijheid willen opgeven om een beetje tijdelijke veiligheid te kopen, verdienen noch vrijheid noch veiligheid.

Photo by Sora Shimazaki
Wie in plaats van de timmerman de bijl zwaait, heeft niet veel kans er zonder kleerscheuren af te komen.

Photo by Andrea Piacquadio


Er komt een tijd waarin zwijgen gelijk zal staan aan verraad. Er komt een tijd, wanneer we onze positie moéten bepalen, die noch veilig is, noch politiek, noch populair. Maar een stap die genomen moét worden, omdat geweten geweten spreekt.

- Foto door onbekend


Op elk moment hebben we twee opties: om vooruit te stappen en te groeien of om terug te stappen in veiligheid.

- Foto door Shamia Casiano

Nee, we hebben geen slaap meer nodig. 
Het zijn onze zielen die moe zijn, niet ons lichaam. 
We hebben de natuur nodig. 
We hebben magie nodig. 
We hebben avontuur nodig. 
We hebben vrijheid nodig. 
We hebben de waarheid nodig. 
We hebben stilte nodig. 
We hebben niet meer slaap nodig, we moeten wakker worden en leven.