Casper's wereld

Quotes & Symbols

Waarheid

Een dogma is niets anders dan de opgezette huid van de waarheid.


- Foto door Nick Karvounis

De waarheid klinkt vaak zo ongeloofwaardig.

Photo by Nicola Abrescia


Hoe meer verslavingen je hebt, hoe slechter je in staat bent de waarheid over jezelf te erkennen. Niet het zoeken van de waarheid is de kunst, haar te leren verdragen, daar gaat het om.

Photo by Marcos Paulo Prado


De naakte waarheid, daar hebben de mensen niets aan, want die waarheid hebben ze thuis ook.

Photo by Christopher Campbell


De waarheid in de politiek is iedere bewering waarvan niet kan worden bewezen dat ze gelogen is.

Photo by Kyle Glenn


Heel weinig mensen geven echt om vrijheid, om de waarheid, heel weinig. Heel weinig mensen hebben lef, het soort lef waarvan een echte democratie afhankelijk moet zijn. Zonder mensen met dat soort lef, sterft een vrije samenleving of kan niet worden geboren.

Photo by Kristaps UngursHet ego is doodsbang voor de waarheid. En de waarheid is dat het ego niet bestaat.

Marc B / deduizendquotes

Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.

- Foto door Priscilla Du PreezHet is niet de waarheid die de mens groot maakt, maar de mens die de waarheid groot maakt.
Dictatoriale regeringen stellen geen belang in de waarheid, hun grootste zorg is het bestrijden van meningen die voor de staat gevaarlijk worden geacht. Democratische regeringen zijn niet vrij van vrees voor de waarheid. In elke gemeenschap, ook een democratische, kunnen vermoedens opduiken waarvan niemand wil dat zij zekerheden worden.

- Foto door Kyle Glenn


Zij die worden geleid door waarheid en wijsheid kunnen honing halen uit onkruid.

 Het enige wat je met liegen bereikt, is niet geloofd worden als je de waarheid spreekt.
Nee zeggen vanuit je diepste overtuiging, is beter dan ja zeggen om te behagen, of erger nog, om moeilijkheden te vermijden.

- Foto door onbekend
 Laat uw woorden door drie poorten gaan voordat u spreekt: Is het waar? Is het noodzakelijk? Is het vriendelijk?

Photo by Kyle Mackie
Een overdrijving is een waarheid die haar geduld heeft verloren.

- Foto door Jakob Owens
Wees selectief in welke strijd je aangaat. Vaak is innerlijke rust veel fijner dan gelijk krijgen.

Photo by Nik Shuliahin
Wie de waarheid heeft, hoeft noch slim, noch sluw te zijn.

Photo by K. Mitch Hodge


Het is een droefgeestige waarheid dat zelfs grote mannen arme familieleden hebben.

- Foto door Iulian M.
De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn.

- Foto door Priscilla Du Preez
Het is moeilijk om tegelijk de waarheid en de mensen het naar de zin te maken.

Photo by Antenna
Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.

Photo by Krzysztof Kowalik


Alleen de waarheid kan het onrecht tarten; de waarheid óf de liefde.

Photo by Sharon McCutcheon
Onnadenkend respect voor autoriteit is de grootste vijand van de waarheid.

Photo by Ricardo ArceDe antithese is de enge poort waardoor de dwaling het liefst naar de waarheid sluipt.

- Foto door Zoltan Tasi
De dichter moet slechts één voorbeeld hebben: de natuur; slechts één gids: de waarheid.

- Foto door Laura Chouette


Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.


- Foto door Artem Kovalev
Leugen is de godsdienst van slaven, maar waarheid is de godheid van de vrije mens.

Foto door Nathan Dumlao


Waarheid komt niet tot ons uit de duisternis, maar uit de zon.

- Foto door Luis Graterol
Koppigheid komt niet voort uit aanhankelijkheid aan de waarheid, doch uit onderwerping aan vooroordelen.

Photo by James Fuller
Kunst is niet een studie van de positieve werkelijkheid, maar een zoeken naar de waarheid.

Photo by Vlad Kutepov
De waarheid is altijd spannend, dus hanteer haar. Zonder haar is het leven saai.

Photo by Alexander Krivitskiy


Een mens moet zowel buitengewoon stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant.

- Foto door Daniel FazioIedereen denkt waarschijnlijk dat ik een wilde nymfomane ben, dat ik een onverzadigbare seksuele lust heb, maar de waarheid is, is dat ik liever een boek lees.

- Foto door Toa Heftiba
Naakt kan de waarheid voor het volk niet verschijnen.

Photo by Dylan Sauerwein
Alles wat ik van politici vraag, is dat ze zich ertoe beperken de wereld te veranderen en niet ook de waarheid.

Photo by Markus Winkler
Er ligt een diepere betekenis in de sprookjes van mijn kindertijd, dan in de waarheid die door het leven wordt onderwezen.

- Foto door Cederic Vandenberghe


Het verleden werd gewist, het wissen werd vergeten, de leugen werd de waarheid.

- Foto door Sérgio André
Tegenwoordig zijn de meeste mensen niet op de hoogte van wat er werkelijk gebeurt, omdat de waarheid niet in de kranten staat en vroeger niet omdat er geen kranten waren.

- Foto door Roman KraftZich bezinnen is de grootste deugd,
en de wijsheid is het de waarheid te spreken
en ernaar te handelen, 
met een scherpe aandacht voor de aard der dingen.

- Foto door Praveen Thotagamuwa


Zo is het volk: weinig beoordeelt het volgens de waarheid, veel volgens de ingeving van het ogenblik.

- Foto door CHUTTERSNAP
Al is het dagblad nog zo snel, 
de waarheid achterhaalt het wel.

Photo by Wan Chen


Als de Republikeinen ophouden met leugens over de Democraten te vertellen, zullen wij stoppen met het vertellen van de waarheid over hen.

Photo by Derick McKinney


Als er oorlog komt is het eerste slachtoffer de waarheid.

Photo by Valentin Salja


De waarheid is van geen enkel heilig schrift het exclusieve eigendom.

- Foto door Timothy Eberly
De waarheid is wat ieder mens nodig heeft om te leven en toch van niemand kan krijgen of kopen.

- Foto door Łukasz Rawa
De waarheid ligt meestal aan de rand, niet in het midden.

Photo by Oleg Chursin


De woorden van de waarheid zijn eenvoudig.

- Foto door Wikipedia

Door een instinct, sterker dan het verstand, verbindt onze ziel altijd schoonheid met waarheid.

- Foto door Bart LaRue
Een eerlijk mens spreekt de waarheid, al mag die aanstoot geven, een ijdel mens is het juist om dit laatste te doen.

- Foto door Diane Helentjaris


En wie zegt dat alleen de waarheid reëel is? 
De leugen is net zo levend als de waarheid, zo niet levendiger.

Photo by Jackson David
Evenals het licht zichzelf en de duisternis openbaart, evenzo is de waarheid toetssteen van zichzelf en van het onware.

- Foto door Jaeyoung Geoffrey Kang
Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet.

- Foto door Patricia Abdallah


In oorlogstijd is de waarheid zo kostbaar dat ze altijd moeten worden bijgewoond door een lijfwacht van leugens.

Photo by Hasan Almasi

Net zoals zij die niet meer van Plato houden dan van de Waarheid, nooit over de drempel van de academie kunnen komen, zo kunnen zij die niet méér van Schoonheid houden dan van Waarheid, nooit het binnenste heiligdom van de kunst kennen.

Photo by PZ Z


O Waarheid, vergeet mij!

Photo by Krzysztof Kowalik


Om de waarheid te vinden, moet men de massa de rug toedraaien.

- Foto door Ilham Wicaksono
Twee linker-handschoenen maken geen paar handschoenen. 
Twee halve waarheden maken geen waarheid.


Vaak beweert men sommige dingen te begrijpen, meer om zijn verstand dan om de waarheid te eren.

Photo by Manny Moreno
We ontdekken de waarheid niet: we creëren het.

- Foto door Sharon Pittaway
Wij zijn geboren om de waarheid te zoeken.

- Foto door Alex Hockett


Als u zich afvraagt: 'hoe kan ik loskomen van een conflict?', Schept u een ander probleem en vergroot het conflict, terwijl u, als u het gewoon als een feit wilt zien - zoals je een of ander concreet voorwerp ziet - helder, direct - wezenlijk de waarheid zult begrijpen van een leven, waarin geheel en al geen conflict is.

- Foto door Bia Andrade

Bezinning over jezelf, de waarheid aanvaarden over eigen fouten en gebreken is de enige weg naar zielen vrede en begrip voor anderen.

- Foto door Candice Picard

De dubbelzijdigheid van de werkelijkheid is de dubbelzinnigheid van de waarheid; zoo is de leer van de waarheid eene leer van werkelijke en ware dubbelzinnigheid.

- Foto door Roman Fox


De geschiedenis heeft haar waarheid, de legende de hare.

- Foto door Daniele FranchiDe geschiedkundige waarheid is gemaakt uit het zwijgen van de doden.

- Foto door Leonardo Yip
De tijd is de vader van de waarheid.

Photo by Niklas Kickl
De waan heeft evenveel, neen, meer recht van bestaan dan de waarheid. Want miljoenen bestaan door de waan en enkelen slechts kunnen met de waarheid leven.

Photo by brunetto ziosi


Hoe verder een samenleving van de waarheid afdwaalt, hoe meer ze degenen die haar spreken, zal haten.

- Foto door Xandtor
De waarheid gaat nooit de leugen berispen; haar oprechtheid is alleen al de strengste berisping.

Photo by Daniil Kuželev


De waarheid heeft een gerust hart.

- Foto Melissa Askew

De waarheid in duistere woorden hullend.

- Foto door Jez Timms
De waarheid is het kenmerk van zichzelf en van de onwaarheid.

- Foto door Michael Carruth


De waarheid is ons te eenvoudig; 
wij houden niet van hen, die onze illusies ontmaskeren.

- Foto door Dawid Zawiła

De waarheid spreken voordat het gepast is, getuigt van een slechte smaak.

- Foto door Obie Fernandez
Distinctie is onverenigbaar met alle buitensporigheid, van welke aard ook, en zij bestaat voornamelijk uit waarheid en eenvoud.

- Foto door Chloe Kala


Een dwaling is des te gevaarlijker, naarmate zij meer waarheid bevat.

- Foto door Boudewijn Huysmans
Een politicus spreekt alleen maar de waarheid als hij een andere politicus een leugenaar noemt.

- Foto door Science in HD
En wat is per slot van rekening een leugen? 't Is slechts de waarheid in vermomming.

Photo by Ava Sol


Er is één ding, dat alle misverstand uit de weg ruimt, de waarheid.

Photo by Jon Tyson

Er is een wereld van verschil tussen waarheid en feiten. Feiten kunnen de waarheid verdoezelen.

- Foto door Carlos Muza


Er is slechts één noodzaak, de waarheid; daarom is er maar één kracht, het recht.

Photo by Joel & Jasmin Førestbird
Er zijn vele feiten, maar slechts één Waarheid. De feiten kunnen onder woorden gebracht worden, de Waarheid niet.

- Foto door piyush dubey
Geen waarheid gelooft men die men bij d'arme vindt,
Wel leugens uit de mond van het gegoede kind.


Het ene lijkt op het al, alles is slechts het ene. Als deze waarheid eenmaal werkelijkheid is, wat kan mij dan het onvolmaakte schelen?

- Foto door Muhammad Muzamil
Photo by Pulak Bhagawati


Het is onmogelijk discussiëren met iemand, die zegt de waarheid niet te zoeken, maar deze reeds te kennen.

- Foto door LinkedIn Sales Navigator
Hoe edeler de waarheid of het gevoelen, des te minder zin heeft de vraag, wie de auteur is.

- Foto door Leighann Blackwood


Iedere waarheid komt eerst als dwaalleer in de wereld, want de wereld is altijd van gisteren.

- Foto door 🇻🇪 Jose G. Ortega CastroIk ben 24 uur per dag bezig met wat de waarheid verspild heeft.

Photo by Aaron Burden


Ken ik mijn verhouding tot mij zelf en tot de buitenwereld, dan noem ik dat waarheid. En zo kan ieder zijn eigen waarheid hebben en is het toch steeds dezelfde.

Photo by Zach Vessels


Kritiek is de beweging waarin het subject zich het recht verschaft de waarheid op haar machtseffecten en de macht op haar waarheidspreken te ondervragen. Kortom, kritiek is de kunst van de vrijwillige onslaafsheid.

Photo by Markus Winkler
Leugens kunnen een oorlog starten, de waarheid, aan de andere kant, kan hele legers stoppen.

Photo by Annie Spratt
Menselijke wezens zijn blijkbaar onbegrensd in staat zichzelf voor de gek te houden door hun eigen leugens voor waarheid te houden.


Mythen waarin geloofd wordt, neigen waarheid te worden.

- Foto door Riccardo Chiarini
Niets geeft zekerheid behalve de waarheid, niets geeft zoveel rust als het eerlijke zoeken naar de waarheid.

- Foto door Emma Frances Logan
Mensen zullen over het algemeen feiten accepteren als waarheid alleen als de feiten overeenkomen met wat ze al geloven.

- Foto door Håkon Grimstad


Subjectiviteit is de waarheid.

Photo by Kasper Rasmussen


Vergissingen leven in de nabijheid van de waarheid en daarom misleiden ze ons.

- Foto door krakenimages
Waarheid is net een toverbal die om de drie seconden van kleur veranderd.

Photo by Toni Reed


Wanneer men de waarheid spreekt, kan men er zeker van zijn, dat men daar vroeger of later op betrapt wordt.

Photo by pawel szvmanski

Wat de ziel tevreden stelt, is de waarheid.

Photo by Ilya Shishikhin

Wat ik aan liegen haat, los van het feit dat je zo verdomd goed moet onthouden wat je vertelt hebt, is dat de eerste leugen altijd een hele keten van nieuwe leugens oproept. Voor je er erg in hebt ben je zover dat je je kapot schrikt als je jezelf betrapt op het vertellen van de waarheid.

Photo by Paul Hermann


Wat men verzint om u te vermaken zij zo dicht mogelijk bij de waarheid.

- Foto door Adrien KingAls de naakte waarheid zich verveelt, verkleedt ze zich in paradox.

- Foto door Charlotte Butcher


Als uit de waarheid een belediging voortkomt is het beter dat de belediging komt, dan dat de waarheid verborgen bleef.

- Foto door Michal Matlon


Bijval der menigte is nooit een getuigenis der waarheid.

- Foto door Nicholas Green


Bismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemist.

- Foto door Austin Distel
De beste manier om je op de waarheid te concentreren, is de anderen uit het beeld weg te nemen.

Photo by Andrew Neel


Godsdienst bestaat niet in het kennen van de waarheid, maar in het ernaar leven.

Photo by Gita Krishnamurti

De waarheid gaat ten gronde aan datgene, waarvan de dwaling leeft; de bijval der wereld.

- Foto door Roger Harris


De waarheid gaat voort en niets zal het stoppen.

Photo by Ibin Siraj


De waarheid is dat ik nog nooit iemand voor de gek gehouden heb. Ik laat wel toe dat mannen zich soms zelf voor de gek houden.

Photo by Jarvik Joshi

De waarheid is een illusie, en de illusie is een waarheid.

- Foto door Randy Jacob


Drie dingen kunnen niet lang worden verborgen; de zon, de maan en de waarheid.

- Foto door Micah Williams

Of je nu denkt dat je iets kunt of denkt dat je iets niet kunt, in beide gevallen heb je gelijk.

- Foto door Constant Loubier
De waarheid komt eerder uit fouten voort dan uit verwarring.

- Foto door Jaredd Craig


De waarheid komt steeds tot stand en tot groei in de strijd met de leugen.

Photo by Nikola Majksner
De waarheid kunnen we proeven, voelen en zien. Die praten we onszelf niet aan.

- Foto door Tachina Lee
De waarheid schijnt te sterk in het aangezicht van de leugen.

Photo by Kyle Cleveland


De waarheid van een mens is in de eerste plaats dat wat hij verbergt.

Photo by Analise Benevides
Een aforisme: de eerste helft van de waarheid.

Photo by Álvaro Serrano
Nee, we hebben geen slaap meer nodig. 
Het zijn onze zielen die moe zijn, niet ons lichaam. 
We hebben de natuur nodig. 
We hebben magie nodig. 
We hebben avontuur nodig. 
We hebben vrijheid nodig. 
We hebben de waarheid nodig. 
We hebben stilte nodig. 
We hebben niet meer slaap nodig, we moeten wakker worden en leven.

Foto door Linus Nyland


Een geloofwaardige leugen is de meest perfecte uitdaging voor de waarheid.

- Foto door Noah Windler


Een goed leugenaar spreekt meestal de waarheid.

Photo by Lysander Yuen
Een goede roman vertelt de waarheid over de held; maar een slechte roman vertelt de waarheid over de auteur.

- Foto door Andriyko Podilnyk


Een grote leugen is vaak gemakkelijker uit te spreken dan een kleine waarheid.

Photo by Łukasz Rawa
Een politicus spreekt alleen de waarheid als hij zich vergist.

- Foto door Kevin Grieve
Er rijpt geen oogst van waarheid uit zaden van leugen.

Photo by Carl Nenzen Loven


Er bestaan slechts twee manieren om de volledige waarheid te vertellen - anoniem en postuum.

Photo by Victor Figueroa


Er zit een kern van waarheid in elk idee dat lang genoeg meegaat om afgezaagd genoemd te worden.

- Foto door Alessandro Bianchi
Evenals complimenten zelden geheel zonder leugens zijn, zo zijn grofheden ook zelden geheel zonder waarheid.

- Foto door Tuce
Film is de leugen van het leven en de waarheid van de droom.

- Foto door Aachal


Het is de meeste mensen minder te doen om de waarheid, dan wel om versterkt te worden in hunne opvattingen.

Photo by Markus Winkler
Het is veel gemakkelijker de waarheid in het gezicht te slaan, dan haar in het gezicht te zien.

- Foto door Timothy Eberly
De waarheid is dat er geen zuiver ras is en dat het baseren van de politiek op een etnografische analyse is als het focussen op een hersenschim. 
De nobelste landen, Engeland, Frankrijk, Italië, zijn die waar het bloed het meest gemengd is. 
Is Duitsland in dit opzicht een uitzondering? 
Is het een puur Germaans land? 
Wat een illusie! 
Het hele zuiden is Gallisch geweest. 
Het hele oosten, vanaf de Elbe, is Slavisch.

- Foto door Samuel Ferrara


Elke grote waarheid begint als heiligschennis.

- Foto door Igor Flek


Het onderbewustzijn is onophoudelijk zachtjes aan het mompelen, het is door naar dit gemompel te luisteren dat men de waarheid hoort.

- Foto door Lesly Juarez
Familie betekent niet: geheimen bewaren, op eieren lopen, liegen om de vrede te bewaren, doen alsof anderen goed bezig zijn terwijl ze dat niet zijn en op hun tenen rond de waarheid lopen, evenementen bijwonen die het genezingsproces doen ontsporen, slechte keuzes verdedigen, en zich blijven schuldig maken aan giftig gedrag in een poging anderen te helpen of te redden.

- Foto door Europeana LWCZ1


Je vindt de weg door de weg kwijt te raken.

Photo by Kristopher Roller


Wees selectief in je strijd, soms is vrede beter dan gelijk hebben.

Photo by Nathan Dumlao


De mens leeft liever binnen een comfortabele leugen,

dan in de ongemakkelijke waarheid.

Photo by Paul Blenkhorn


Als je de waarheid niet vindt waar je nu bent, waar anders wil je haar dan vinden?

Photo by Cody Black
De enige mensen die boos op je zijn omdat je de waarheid spreekt, 
zijn de mensen die in een leugen leven. 
Blijf de waarheid spreken.

Photo by Tuấn Kiệt Jr.
Er zijn maar heel weinig mensen in je leven die je openlijk dingen vertellen die je moet horen, in plaats van wat je wilt horen, ongeacht de gevolgen. 
Herken die mensen vroeg en houd ze altijd dichtbij. Ze zullen je op de been houden, ze zullen je gezond houden, ze zullen je nederig houden.

Photo by Pixabay 459335Twijfel dat de sterren vuur zijn, twijfel dat de zon beweegt, twijfel of de waarheid liegt, maar nooit dat 'k u bemin.

Photo by Casey HornerDe waarheid blijft verborgen voor wie vervuld is van begeerten en haatgevoelens.

- Foto door Cottonbro
Wees niet bang voor de weg der waarheid, 
wees beducht voor het gebrek aan mensen die het bewandelen.

Photo by The Lazy Artist Gallery


Integriteit is mezelf de waarheid vertellen. Eerlijkheid is de waarheid vertellen aan andere mensen.

- Foto door Nikita Krasnov


Het acht-delig pad leidt tot Nirwana: Het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, de recht inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing.

- Foto door Adi Perets
Als je twijfelt, vertel dan de waarheid.

Foto door Nick Bondarev


Niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt.

- Foto door Dominika Roseclay
Recht is iets kroms dat verbogen is.

Recht is iets kroms dat verbogen is.
Weet dit: sommige mensen zullen je niet horen, ongeacht hoeveel, hoe luid, hoe waarheidsgetrouw, hoe liefdevol of hoe diep je spreekt. Wens ze het beste en laat ze gaan.

Foto door Ksenia Chernaya


Het probleem met het leren van de waarheid is dat je het zelfvertrouwen verliest dat je verkrijgt door dom te zijn.

- Foto door Isaac Taylor
Het vinden van de waarheid, dat is het naderen tot waarheid, zou niet zo moeilijk wezen, als we minder lafhartig waren. In zeer veel gevallen durven we niet weten wat waar is.

Foto door Moose Photos

De vrijheid des dichters kent geen grenzen en hij acht zich niet gebonden door de historische waarheid.

- Foto door cottonbro


De waarheid der waarheden is de liefde.

Foto door Skitterphoto 9267
Hoeveel grote geesten hebben voor de waarheid geleden, in alle tijden.

Foto door Brian James

Ik ben, al schrijvend, niet geïnteresseerd in de waarheid. Mijn enige zorg is dat de laatste zin 'n beetje past bij de voorlaatste.

- Foto door Suzy Hazelwood


In de kern van elk sprookje ligt een waarheid die het verhaal zijn kracht geeft.

- Foto door Tú Nguyễn

De waarheid heeft geen speciale tijd. Haar tijd is altijd precies wanneer het het meest achterhaald lijkt.

Foto door James Wheeler


De waarheid is als een geslepen diamant: ze heeft vele facetten.

Foto door Evie Shaffer


De waarheid is altijd vreemd, vreemder dan fictie.

- Foto door Pixabay 266429

Een illusie verliezen betekent een andere waarheid winnen. Maar wie klaagt over het verlies, was deze winst niet waard.

- Foto door Tima Miroshnichenko


Een grote leugen is aannemelijker dan de waarheid.

- Foto door brotiN biswaS

Een leugen is vaak slechts een anachronisme, een late anticipatie op de waarheid.

Foto door Maksim Goncharenok


Door het geloof van mijn leerlingen ging ik denken dat ik de waarheid sprak.

- Foto door RODNAE Productions
De dwalende man vervangt geweld voor wat hij aan waarheid en kracht mist.

- Foto door Pixabay 163431

Een feit is een feit en geen waarheid; duizenden feiten zijn nog niet één waarheid.

- Foto door Markus Spiske


Een geloof dat een botsing met de waarheid niet kan overleven, valt niet te betreuren.

- Foto door Dima Valkov

Waarheid is waarheid, al komt ze van een vijand en al wordt zij met kwaadaardigheid uitgesproken.

- Foto door Alex Bogo 2nd Accident

Een leugen kan minder leugenachtig zijn dan een welgekozen waarheid.

Foto door RODNAE Productions


Een leugentje om bestwil is altijd vergeeflijk. Wie echter zonder noodzaak de waarheid zegt, verdient geen toegeeflijkheid.

Foto door Peter van GeestEen reden misschien waarom de romanschrijvers meer en meer afstand proberen te houden van journalisten is dat de romanschrijvers de waarheid proberen te schrijven en de journalisten proberen om fictie te schrijven.

- Foto door Ivan Samkov

Authenticiteit (zn): Wat er gebeurt als je liefde voor de waarheid belangrijker voor je wordt dan wat anderen van je denken.

- Foto door Disha Sheta


De waarheid is belangrijker dan de feiten.

- Foto door element digital

De waarheid is dat de meesten van ons proberen anderen gelukkig te maken, enkel wanneer ze gelukkig kunnen zijn op een manier die wij goedkeuren.


- Foto door cottonbro


De waarheid is de dochter van de tijd; en ik voel geen schaamte de vroedvrouw te zijn.


- Foto door Tatiana Syrikova


De waarheid is de eerste naam van God, de gerechtigheid is zijn tweede.

- Foto door Cliford Mervil


Voordat je iemand bedriegt, moet er rekening mee houden dat de waarheid haar eigen tempo kent, maar altijd op haar bestemming aankomt.

- Foto door onbekend


Eenvoud is altijd het kenmerk van waarheid geweest.

- Foto door Paula Schmidt


Wat ’n bedrog eigenlijk: de mensen laten lachen om de waarheid.

- Foto door Gratisography

Alleen op papier heeft de mensheid glorie, schoonheid, waarheid, kennis, deugd en blijvende liefde bereikt.

- Foto door Pixabay

Alles wat we van de waarheid weten, is dat de absolute waarheid, buiten ons bereik ligt.

- Foto door faaiq ackmerd


Als een natuurlijk betoog een hartstocht of een indruk afschildert, vindt men in zichzelf de waarheid terug van ’t gehoorde.

- Foto by Pixabay

Bevestig niets met een eed, zelfs de waarheid niet.

- Foto door RODNAE Productions

Champagne is, als je de waarheid zoekt, beter dan een leugendetector.


Datgene wat verkregen wordt kan de waarheid niet zijn. De waarheid moet ontdekt worden.


De aard van het oratorium is zodanig dat politici en geestelijken altijd de neiging hebben om complexe zaken te simplificeren. Vanaf een preekstoel of een platform vinden zelfs de meest gewetensvolle sprekers het heel moeilijk om de hele waarheid te vertellen.


Om de waarheid te vinden, moet je jezelf aanvaarden, enig krachtiger instrument bestaat niet.


Een stap van de waarheid, en gij zijt er mijlen van verwijdert.
Een waarheid is een pleisterplaats op een weg zonder einde.Een waarheid wordt pas goed doorzichtig door de herinnering aan de weg die er heen leidt.


De waarheid is als een hondenfluitje, alleen bepaalde mensen kunnen het horen.