Casper's wereld

Quotes & Symbols

Waarnemen

Ik zag met het oog van mijn ziel het Licht dat nooit verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat Licht, en wie het kent, kent de eeuwigheid.


- Foto door Artem Kovalev
Wij maken grote reizen om dingen te zien waarop wij in onze eigen omgeving geen acht slaan.

- Foto door Yann Allegre


Als je wilt weten wat je wilt, moet je kijken naar wat je doet.

- Foto door Usman Yousaf
Kijken doe je met je ogen, zíen met je ziel.

Photo by redcharlie


Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.


- Foto door Ian Higbee


De waarheid kunnen we proeven, voelen en zien. Die praten we onszelf niet aan.

Photo by Tachina Lee
We zien de dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn.

- Foto door Diana Simumpande


Door angst onder ogen te zien en het in de ogen te kijken, neem je de kracht ervan weg.

Photo by Marina Vitale
Als je kijkt naar wat er altijd was of zou kunnen zijn, 
dan mis je wat er nu is.

Photo by Andrew Ashraf
Je moet het leven in zijn totaliteit begrijpen, niet slechts een klein gedeelte daarvan. 
Daarom moet je lezen, daarom moet je naar de lucht kijken, daarom moet je zingen en dansen en gedichten schrijven, lijden en begrijpen, want dat is alles in het leven.

- Foto door Steven Hylands


Een aanzienlijk percentage  van de mensen die we op straat ontmoeten zijn mensen die leeg zijn van binnen, dat wil zeggen, ze zijn eigenlijk al dood. Het is een geluk voor ons dat we het niet zien en niet weten. Als we wisten hoeveel mensen eigenlijk dood zijn en hoeveel van deze doden ons leven regeren, moeten we wel gek worden van afschuw.

- Foto door Mike Chai
Alleen kijken is niet genoeg. Je moet het zien!

Photo by Francesca Zama

Hoe kunnen wij de rijkdom van het leven zien als wij er buiten adem doorheen rennen?

Photo by Pixabay 39308


Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien, vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naar toe gaat.

Foto door Rudolf Kirchner
Om weer helder te kunnen zien, hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen.

Foto by Pixabay 268953
Een uil heeft grote ogen,
daarmee kan hij veel zien, in het licht een beetje,
maar in het donker is zijn zicht een tien.Mensen willen niet uit hun gevoel worden gepraat. Mensen willen gehoord, gezien, gevoeld en begrepen worden.

- Foto door Ana Bregantinson
De toeschouwer in jezelf ontwikkelen, voegt nieuwe dimensies toe.

- Foto door Marlo Schmeiski


Inzicht in iemands karakter kan men met name aan kleinigheden ontlenen.

Foto door Ylanite Koppens


In de spirituele wereld hebben we vijf spirituele zintuigen, en elk van hen heeft een zeer breed scala aan waarnemingen.

- Foto door THÁI NHÀN

Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.

- Foto door onbekend


Je ziet de wereld niet zoals hij is, je beleeft de wereld zoals je bent.

- Foto door onbekend


Een waarheid wordt pas goed doorzichtig door de herinnering aan de weg die er heen leidt.
Onderscheidingsvermogen is niet de vaardigheid om het verschil tussen goed en slecht te zien. Het is het vermogen om het verschil te kunnen onderscheiden tussen goed en bijna goed...
Er zijn brede ramen om het verleden te beoordelen, maar alleen smalle spleten om de toekomst te voorspellen.


Ik ontwaakte, en zag dat de rest van de wereld nog steeds sliep.


Vanaf het moment waarop een kind de naam van een vogel leert, zal het die vogel nooit meer écht zien.Ik was stil, maar ik was niet blind.

- Foto door Christopher Ross


Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.


Liefde is wanneer je in iemands ogen kijkt en hun hart ziet.

De wonden die onzichtbaar zijn doen het meest pijn.