Casper's wereld

Quotes & Symbols

Zuiverheid

Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest, eerbied tonen jegens de Natuur, en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij, in angstige barensnood, wachten op verlossing.

Photo by Quino Al

Hoe edeler de waarheid of het gevoelen, des te minder zin heeft de vraag, wie de auteur is.

- Foto door Leighann Blackwood


Om weer helder te kunnen zien, hoef je vaak alleen van perspectief te veranderen.

Photo by Pixabay 268953
Blijf jezelf; alle anderen zijn al bezet.

- Foto door Mateus Souza


Het universum bestaat uit zuivere liefde.

- Foto door beate bachmann