Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: A

AARDE SYMBOOL (1)
Dit zijn symbolen die voortkomen uit de alchemie en staan voor het element aarde, wordt ook gebruikt door de hekserij. Aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Staat ook voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, basis om op te bouwen. In de oudheid vaak afgebeeld door een moedergodin, vandaar de uitdrukking 'moeder aarde'.


 AARDE SYMBOOL (2)
Dit zijn symbolen die voortkomen uit de alchemie en staan voor het element aarde, wordt ook gebruikt door de hekserij. Aarde staat ook voor bestendigheid, goddelijke krachten, tegenpool van de hemel en vruchtbaarheid. Staat ook voor de onwrikbaarheid en bestendigheid van de aardbodem, basis om op te bouwen. In de oudheid vaak afgebeeld door een moedergodin, vandaar de uitdrukking 'moeder aarde'.

   
ABRACADABRA
Abracadabra, wordt gebruikt als toverspreuk of om aan te geven dat het wartaal is wat men       hoort. De getoonde afbeelding is een geluk talisman met de spreuk Abracadabra er op en wordt gedragen als een amulet tegen zeikten en pijn. Over de oorsprong is veel verwarring, het zou uit de Griekse, Latijnse taal afkomstig kunnen zijn, of de Joodse of Babylonische cultuur.

ADELAAR GRAFSYMBOOL

De adelaar is de koning van de vogels en het symbool van een heerser, van macht en weerbaarheid. In de oudheid liet men bij de crematie van keizers een adelaar opvliegen wat de opgaande ziel symboliseerde. Ook wordt de adelaar als het symbool van de evangelist Johannes genoemd en het symbool van de op kerk neerdalende genade van de geest.
ADINKRAHENE SYMBOOL
Van oorsprong West-Afrikaans ontstaan omstreeks 1800. Vaak toegepast op muziekinstrumenten zoals jembe's. Het symbool staat voor grootmoedigheid, standvastigheid en zorgvuldigheid en wordt vaak geassocieerd met leiderschap. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.ADONIS SYMBOOL
Adonis was een zeer knappe jongeling uit de Griekse mythologie. Hij was een pronker die zich liet voorstaan op zijn uiterlijk en schoonheid van kleding. Hij zou zijn geboren in Libanon en was een onverschrokken jager die vaak roekeloos te werk ging.
HET ADWO SYMBOOL
Staat voor sereniteit, vrede, kalmte. Dit Adinkra symbool is afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, zij woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

AKOBEN SYMBOOL
Dit symbool staat voor een krijgshoorn en voor de bereidheid om te strijden. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

AKOKO NAN SYMBOOL
Dit staat voor " het been van een kip" in de betekenis dat een kip op haar kuikens stapt maar ze niet doodt. Staat symbol voor een ouder die zijn kind zowel corrigeert als beschermd. Symbolisch voor barmhartigheid en discipline. Dit Adinkra symbool is afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, zij woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

AKOMA NTOSO SYMBOOL
Het Akoma ntoso symbool staat voor verbonden harten in de vorm van saamhorigheid. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

AKUABA POP SYMBOOL

De naam "Akua'ba" zou zijn oorsprong vinden in een Akan legende over een vrouw met de naam Akua die, vanwege haar onvruchtbaarheid, een waarzegger raadpleegde. Ze kreeg het advies een houten pop van een kind te laten snijden en deze te verzorgen en rond te dragen als een echt kind. Ze werd door haar dorpsgenoten bespot en haar houten kind kreeg de naam Akua'ba (kind van Akua). Toen ze echter inderdaad zwanger raakte en een dochter kreeg werd deze pop algemeen erkend als middel tegen onvruchtbaarheid. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is.


HET ALZIEND OOG
Het alziend oog is een symbool waarbij het oog omgeven wordt door stralen en soms door een driehoek.In het christendom komt het alziend oog voor als een verwijzing naar het Goddelijk oog dat waakt over de mensheid. Binnen de Vrijmetselarij komt het alziend oog ook voor en moet tijdens de tempelloge verlicht worden. Het hangt in alle tempels van de Vrijmetselaars aan de wand tegenover de ingang. Op dollarbiljetten staat dit symbool ook, de Vrijmetselaars spelen een grote rol in de geschiedenis en de pyramide en het oog zijn symbolen van de Vrijmetselaars.

ALLAH MOHAMMED KRAAL

Dit is een bescheiden amulet, er staan slechts twee woorden op. Aan de ene kant staat Allah en aan de andere kant Mohammed in het Arabisch. Voor moslims is het moeilijk een islamitisch amulet te ontwerpen omdat het in hun geloof niet is toegestaan om een afbeelding te maken van Allah of de profeet Mohammed. Daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. De werking van deze amulet komt dan ook niet voort uit de vorm, maar uit de kracht van de tekst op het amulet.
AUM AMRA
Dit symbool is gevormd naar een mango en wordt geassocieerd met Heer Ganesha. Mango's zijn de zoetste vruchten, ze symboliseren voorspoed en de gelukkige vervulling van gerechtvaardigde wereldlijke verlangens.AMSTERDAM DRIE KRUIZEN SYMBOOL
De drie zogenaamde Andreaskruizen staan in het midden van het wapen. Het logo wordt door de gehele stad gebruikt op de zogenoemde groene "Amsterdammertjes", de paaltjes die in heel Amsterdam worden aangetroffen. Het symbool wordt al vanaf de 14e eeuw gebruikt.

ANANSE NTONTAN SYMBOOL
Het Ananse Ntontan symbool wordt ook wel "het spinnenweb" genoemd. Het is een oud Afrikaans symbool van wijsheid, creativiteit en de complexiteit van het leven. Het is afgeleid van Ananse, de boodschapper van het suprême wezen een erg slimme spin die constant op zoek is naar meer wijsheid. Van oudsher worden er verhalen verteld bij kampvuren, bij het verhaal was het dan gebruikelijk dat de verteller het verhaal onderbrak om een raadsel te vertellen. Dit raadsel moest eerst worden opgelost dor de luisteraars voordat de verteller verder ging. Tevens was het mogelijk voor de luisteraars om een bijdrage te leveren aan het verhaal.

ANKER SYMBOOL
Het anker had al in de oudheid, rond de Middellandse Zee een betekenis als symbool van de zeegoden, het stond voor houvast, en veiligheid, hoop en vertrouwen. In de christelijke cultuur staat het eveneens voor hoop. Dit symbool was ook het embleem van Sint Clement, de bisschop van Rome die volgens de overlevering vastgebonden aan een anker in zee werd geworpen.


ANKH SYMBOOL
Het ankh of hengselkruis (Latijn crux ansata), is een oud Egyptisch symbool dat "leven" betekent. Het kan als T-vormig Taukruis opgevat worden met bovenaan een lus die als handvat dient. Het wordt daaraan door goden als de levenschenkende stralen van de zon aan de mensen voorgehouden,maar ook wel afzonderlijk afgebeeld op beeldwerk dat het overleven van de lichamelijke dood voorstelt. In vroeg christelijk tijden werd in Egypte Ankh kruis gebruikt als symbool voor het eeuwige leven. Omdat de vorm ook wel iets wegheeft van een sleutel wordt hij ook weleens de Nijl- of levenssleutel genoemd. Als embleem wordt het door esoterische groepen gebruikt.
ASSHUR SYMBOOL

Op neo-Assyrische reliëfs wordt Aššur als boogschutter met een horenkroon in een gevleugelde zon voorgesteld. Deze iconografieheeft waarschijnlijk de voorstelling van Ahura Mazda beïnvloed. Sommige geleerden meenden dat Assur werd vertegenwoordigd als zonneschijf die herhaaldelijk in de Assyrische iconografie voorkomt. Asshur was een Assyrische heerser over veel andere koningen, dit symbool geeft kracht aan en bescherming.

HET AT (APENSTAART/AMFORA) SYMBOOL
Dit symbool dateert uit de 16e eeuw en was een inhoudsmaat. Ook in het Spaans kwam het voor, waar het stond voor Arroba, een gewichtseenheid van circa 12,5 kg. In de jaren 70 koos de computer ingenieur Ray Thomlinson dit symbool uit in de aanduiding voor e-mailadressen. Ray Thomlinson werkte aan het ARPANET project dat later uitgroeide tot het internet. Het @ heeft bovendien in het Engels de toepasselijke betekenis van "at" oftewel "bij".Het @ symbool wordt (bijvoorbeeld op Twitter) ook regelmatig gebruikt om aan te duiden voor wie een boodschap bedoeld is (@ontvanger) en in SMSjes: CU7:30@tennis


ATHAME (HEKSENMES)

Een heksenmes is een traditioneel mes met een wit of zwart handvat. Het mes met een wit handvat wordt door de heks gebruikt om takjes, blaadjes, kruiden af te snijden of stokken te bewerken. Het mes met het zwarte handvat is het magische mes, ookwel Athame genoemd. De Athame wordt gebruikt voor rituelen, bijvoorbeeld om een magische cirkel   te trekken.  Dit mes is bijne altijd tweesnijdend en vrij bot omdat het niet wordt gebruikt om te snijden. Het mes is voor iedere heks iets heel persoonlijks, soms wordt het ook als hanger om de nek gehangen als magisch symbool.

ATHEÏSME SYMBOOL

Dit symbool staat voor atheïsme. Dit is  een Grieks woord wat "iemand zonder god"betekent. Tot de 17e eeuw was iedereen wel gelovig, omdat op het niet geloven of het verkeerde geloof belijden vaak de doodstraf volgde, soms als afschrikwekkend voorbeeld: de brandstapel. Met de "wetenschap" die ontstond in de 17e eeuw, volgden de eerste atheïsten, in de 18e eeuw volgden er nog veel meer . In de 20e eeuw volgden ook gewone, niet wetenschappelijk onderlegde, mensen. Men vond dat de wetenschap nu veel vragen kon beantwoorden die eerder met god moesten worden verklaard. Ook omdat overheden het nu toestonden om ongelovig te zijn.

ATOOM SYMBOOL

Het wordt tegenwoordig meer gebezigd als het symbool voor uranium, het element dat voor kerncentrales en atoombommen gebruikt wordt. Het staat ook voor nucleair onderzoek en voor de locatie van kerncentrales op kaarten. Tegenwoordig is het ook een symbool voor atheïsten, sommigen van hen dragen dit symbool als halssieraad, net zoals christenen een kruisje dragen.

AWEN SYMBOOL
Dit is een oud Keltisch symbool en het bestaat uit drie stralen die bovenin uitkomen bij drie stippen. Er zijn meerdere betekenissen voor het Awen symbool, de eerste is dat de twee buitenlijnen symbolisch zijn voor zowel man en vrouw en dat de binnenlijn staat voor evenwicht. Daarnaast is een populaire interpretatie dat het Awen symbool uit drie lichtstralen bestaat, nummer drie is een heilig nummer in vele culturen. De waarde van de lichtstraal heeft verschillende betekenissen in allerlei culturen. Ze kunnen staan voor land, zee en lucht of onderwereld, midden wereld en bovenwereld of liefde, wijsheid en waarheid of natuur, kennis en waarheid. De cirkel of soms drie cirkels rond het symbool geven de cyclische en tijdloze aard van deze drie-eenheid aan. Een versie van de Awen werd begin 2017 goedgekeurd door de Amerikaanse veteranenadministratie voor gebruik op veteranen grafstenen.

AYA SYMBOOL

Het symbool van de aya is een afbeelding van een varen. Dit is een bestendige plant die op de meest moeilijke plekken kan groeien. Het symbool draagt de boodschap uit dat men niet bang is voor een bepaald persoon, u tegen een stootje kunt en alle mogelijke problemen het hoofd zult bieden. Dit symbool kan gedragen worden als een uiting van een openlijke uitdaging van een onderdrukker of bedreiger. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.


AYAT AMUET
Het Ayat amulet is het populairste islamitische symbool en het is een klein rechthoekig plaatje dat meestal is gemaakt van goud of zilver. Op dit plaatje staat als inscriptie een spreuk uit de koran in het Arabisch. Voor moslims is het tegen hun geloof om een beeltenis te maken van Allah of de profeet Mohammed, daarom moeten ze zich beperken tot het geschreven woord. Het vers dat op het amulet staat wordt Ayat al Kursi genoemd en dit is de vertaling: "In de naam van Allah, de Weldadige, de Barmhartige Allah! Er is geen god anders dan Hij, de Levende, de Zelfstandige, de eeuwige. Geen sluimer kan hem grijpen, noch slaap. Alle dingen in de hemel en op aarde zijn van Hem. Wie kan voorspraak doen bij Hem tenzij met Zijn verlof. Hij kent wat voor en achter Zijn schepsels is. Van Zijn kennis omvatten zij geen enkel ding behalve wat Hij wil. Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aard.