Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: F

FASCES SYMBOOL
De fasces of roeden bundels waren het symbool van het Romeinse gezag. Ze werden door lictoren (hoge ambtenaren) en voor hoge magistraten uitgedragen. Een fascis werd bijeengehouden door een rode riem en in het midden stak er een scherprechtersbijl uit, als symbool van macht over het leven en dood. De fasces is van oorsprong een Etruskisch symbool, waarbij een dubbele bijl werd gebruikt. Het fascisme ontleend haar naam an de fasces.FALLUS SYMBOOL

Ook een penis in erectie werd gebruikt als een symbool tegen het boze oog. Aangezien er ook een element van bedreiging uitgaat van een penis in erectie, werd gedacht dat op deze wijze het kwaad afgewend kon worden. In het oude Rome werd dit amulet een 'cenfacinum' genoemd. In Rome werden deze opvallende amuletten openlijk gedragen, vooral door soldaten als ze ten strijde trokken. In Thailand kent men een dergelijk amulet dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, de 'palad khik' wat 'achtenswaardige plaatsvervangende penis' betekent. Mannen dragen dit amulet om hun geslachtsdelen te beschermen en hun geluk bij het andere geslacht te verhogen. Veel fallussen vinden we terug in religieuze gebouwen, kerktorens, obelisken overal ter wereld, tot in het Vaticaan. Ook de paaltjes in Amsterdam, de zogenaamde Ámsterdammertjes' zij afgeleid van de fallusvorm.


FENIKS SYMBOOL
Dit is een symbool wat staat voor wedergeboorte, opstanding en onsterfelijkheid. De Grieken geloofden dat de feniks in staat was steeds weer opnieuw (om de 500 jaar) uit zijn eigen as herboren kon worden. Hij zou boven in een boom van kruiden een nest maken en daarin verbranden, maar door de geur van de kruiden zou hij opnieuw geboren worden. Ook kenden de oude Romeinen deze verhalen.Het christelijk geloof zag in de feniks het symbool van de herrijzenis van Jezus.

FICA SYMBOOL/GEBAAR
Het Fica symbool , gebaar (of vijgengebaar) zou het boze oog afweren of beschermen tegen vijandige wezens of krachten.. Een gebalde vuist met daarbij de duim tussen wijs- en middelvinger gestoken wordt ook wel als een obsceen gebaar gezien die de geslachtsdaad voor moet stellen. De beschermende werking hangt wellicht samen met het feit dat demonen geesten zijn en dus geslachtsloos.

FIHANKRA SYMBOOL
Dit symbool komt uit Ghana en het is het symbool van zekerheid en veiligheid. Het is kenmerkend voor Asan (Asante) architectuur, de gemeentelijke woningbouw heeft slechts een in- en uitgang.

FRANSE LELIE SYMBOOL
De Fleur-de-Lis,of Franse Lelie stelden in de Byzantijnse tijd voorspoed en koninklijke uitstraling voor. Koning Lodewijk VII van Frankrijk gaf de Lelie een plaats in zijn familiewapen en onder zijn regering werd e lelie het embleem van de Franse monarchie en het symbool van de heilige maagd voor christenen.

FU SYMBOOL
Dit is een Chinees symbool dat staat voor autoriteit, macht en de kracht om goed van kwaad te onderscheiden. In veel westerse landen wordt het gebruikt als symbool van rechtvaardigheid of justitie. In het oude China was de vleermuis het symbool van geluksbrenger. Vijf vleermuizen zijn het symbool voor de vijf aardse gelukzaligheden: lang leven, rijkdom, gezondheid, deugdzaamheid en een natuurlijke dood.