Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: G
G-SYMBOOL
Dit symbool wordt in de muziek gebruikt om de toonhoogte op de notenbalk weer te geven. Op audio apparatuur wordt het symbool weergegeven op de knop die de klank (hoog / laag) regelt.

GAIA SYMBOOL
Het Gaia of Gaea symbool staat voor moeder aarde. Het is een vrouwfiguur met de armen in een cirkel boven het hoofd, wat duidt op harmonie, wijsheid en natuurlijk evenwicht. Het wordt ook gebruikt als talisman om innerlijke rust en psychisch evenwicht te vinden. Gaia is een figuur uit de Griekse mythologie, de oermoeder, de Aarde die ontstond uit de chaos der dingen. Deze chaos bevatte alle bestanddelen, de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur waaruit Gaia bestaat.

GAU SYMBOOL
Het is eigenlijk een doosje wat werd gedragen door voorname Tibetanen, het zou bescherming bieden tegen narigheid, ongeluk en ziekte. Het werd vooral tijdens reizen gedragen. In de doosjes worden kleine relikwieën of gezegende voorwerpen gedaan. Soms werden in plaats van doosjes ook kistjes gemaakt en gebruikt als huisaltaar. Ook deze kistjes werden soms vervaardigd als draagbare exemplaren die met een gordel over de schouder werden gedragen. De kleinere doosjes werden om de hals of in het haar gehangen.


HET GEHOORNDE HAND SYMBOOL
Het Corna of gehoornde hand symbool (in Nederland de bokkengroet genoemd) is een vulgair gebaar dat met de vingers wordt gemaakt in de landen rond de Middellandse Zee. Wanneer men in het huidige Italië dit gebaar maakt in de richting van iemand, wil men hiermee zeggen dat die persoon wordt bedrogen door zijn of haar partner. Door invloed van de Heavy Metal rock staat nu het symbool ook voor de duivel. Rond de Middellandse Zee wordt het symbool vaak gedragen als sieraad of als sleutelhanger.
GEKRUISTE VINGERS SYMBOOL
Waarschijnlijk oorspronkelijk een religieus symbool. Het was een methode om, zonder dat iemand het zag, met de vingers een kruis te maken als teken dat men een christen was. Degene die dit gebaar maakte was in de veronderstelling dat dit kruisteken hielp tegen kwade machten of gevaar. ook werd geloofd dat door het kruisen van de vingers terwijl men liegt, de duivel geen kans krijgt om je ziel te grijpen op het moment dat je de zonde begaat.


GEMEENTEPOLITIE EMBLEEM
Het oude symbool (logo) van de gemeentepolitie bestaat uit een achtpuntige ster waarin drie kolommen in het midden staan. Dit zijn de wetboeken, links en rechts daarvan liggen maretakken. Op het banier onder staat een latijnse spreuk: "Wij waken terwijl u slaapt.". Met de komst van de nationale politie is dit embleem in onbruik geraakt.

GIF SYMBOOL
Dit symbool wordt gebruikt als een waarschuwing voor gif en stamt uit de tijd van de Tempeliers rond het jaar 1100. De Tempeliers gebruikten dit symbool niet om gif aan te duiden maar als een herkenningsteken. Eigenlijk waren de Tempeliers gewoon een moordenaarsbende in dienst van de paus. Door de eeuwen heen is het symbool op verschillende manieren en voor verscheidene doeleinden gebruikt. De bekendste is wel de piratenvlag, sinds 1850 wordt het gebruikt om het gevaar van giftige stoffen aan te duiden. Het komt dan ook op veel verpakkingen voor.
GORGONEN SYMBOOL
De Gorgonen stammen uit de Griekse  mythologie, het verhaal van Medusa, Stheno en Euryale, de dochters van de zeegoden Phorcys en Ceto,  het waren monsterlijke wezens. Ze worden meestal voorgesteld als vrouwen met slagtanden, handen van brons,  gouden vleugels en slangen in plaats van haren, iedereen die hen aankeek veranderde in steen. Een Gorgonenkop werd als ornament op Romeinse wapenrustingen gebruikt en komt ook voor op Griekse en Etruskische tempels. Gorgonen werden ook afgebeeld op afschrikwekkende sjamanistische maskers om nieuwsgierigen op  afstand te houden van de geheime mysteriën. Soms laten oude afbeeldingen twee Gorgonen zien die Perseus achtervolgen nadat deze het hoofd van hun zuster Medusa heeft afgehakt en meegenomen, die rennende houding is karakteristiek voor de Gorgonen.

DE GROENE MAN
De Groene Man, beter bekend als The Green man, wordt sinds vele eeuwen aangetroffen op allerlei religieuze of godsdienstige plaatsen. De Green Man komt voor in hele  oude houtsnedes maar ook op de muren van paganistische tempels zijn schilderingen van deze Green Man aangetroffen. Sommigen denken dat de (bekeerde) makers van de oude kerken toch nog een paganistisch hart hadden en een deel van hun eigen overtuiging wilden vasthouden, zoals veel  kerkelijke symbolen een heidense oorsprong hebben.
Het meest voorkomende  beeld is een gezicht waarbij uit de openingen (mond, neus, oren en soms ook de ogen) bladeren en takken groeien. Ook denkt men dat het symbool staat voor de god    van het woud.   Onzichtbaar in het dichte gebladerte,maar altijd waakzaam en aanwezig, een beschermer van wat van hem is; het bos met alles wat er leeft.

HET GRIEKSE KRUIS SYMBOOL
Het Griekse kruis staat voor de Griekse letters çhi", de eerste  letters van het woord Christus.   Een Grieks kruis is een kruis waarbij de lijnen elkaar precies in het midden snijden, zodat alle vier armen van gelijke lengte zijn. Dit in tegenstelling tot de armen van het Latijnse kruis. Een Grieks kruis kan ook acht armen hebben wanneer precies tussen de vier armen extra armen zijn geplaatst.  In dat geval staat het getal   acht vaak symbool voor de wedergeboorte van Christus.
GRIFFIOEN SYMBOOL  
Een Griffioen is een fabelvogel en wordt in het Nederlands "grijpvogel"genoemd. De Griffioen werd wel afgebeeld als de bovenste helft adelaar een de onderste helft leeuw. Als  symbool  van de overwinning was de Griffioen het attribuut van Apollo en Alexander de Grote zou op een Griffioen geprobeerd hebben om de grenzen van de hemel te overschrijden, en zo werd hij het een symbool van hoogmoed. Ook is de Griffioen de belichaming van de wraakgodin Nemesis en draaide bij haar aan het rad van fortuin. Het symbool wordt ook gebruikt als embleem voor  dapperheid en grootmoedigheid omdat het gevormd is met het verstand van de adelaar en de kracht van de leeuw.  Om die reden werd het gebruikt door koningen, generaals en heersers. De oorsprong ligt wel  in Indonesië en een voortbrengsel van de Indonesische tapijtweverij. Toen de Grieken aan de hoven van de Perzische koningen dergelijke tapijten zagen,  dachten zij dat de afgebeelde dieren werkelijk bestaande diervormen en monsters uit Indonesië waren. Op deze wijze is de Griffioen naar de Europese sage en kunst gekomen.GUNGNIR – DE SPEER VAN ODIN

Gungnir was een magisch wapen gemaakt door de dwergen en door Loki aan Odin gegeven. De Gungnir miste nooit zijn doel en net als Mjölnir, de hamer van Thor, keerde hij altijd terug naar Odin.

 

GYE NYAME SYMBOOL
Dit symbool betekent: "Niets te vrezen,  behalve God." Het is het hoogste Adrinka symbool en beschrijft de allesomvattende God en Zijn almacht. Dit is een zogenaamd Adrinka symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als de Asante, een etnische groep    afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adrinka symbolen worden veelvuldig gebruikt in stoffen en op aardewerk, de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis in traditionele wijsheid en aspecten van het leven.