Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: H


HAGODAY SYMBOOL

De Hagoday is een deurklopper op heiligdommen zoals kathedralen, het bestaat uit een kop van een monsterlijk dier met een zware ring in zijn bek. Wanneer deze Hagoday op de deur van de hoofdingang van een kathedraal was aangebracht, had deze een uiterst beschermende rol, werd gedacht. Wanneer iemand achtervolgd werd en deze persoon een veilig heenkomen zocht in een heiligdom, dan moest hij de toegangsdeur zien te bereiken, wanneer hij dan het handvat van de Hagoday wist te grijpen en op de deur kon kloppen, kon hij zich blijven vasthouden aan de ring en was hij zo beschermd tegen zijn achtervolgers. Nog steeds vind men deze Hagodays op heiligdommen.

HAMER VAN DONAR

Dit symbool staat voor de magische hamer van de Noorse dondergod Donar (van deze god is Donderdag, Donar's dag afgeleid). Volgens de Germaanse mythologie was hij een machtige maar slechtgehumeurde god en wanneer het onweerde, reed Donar met zijn strijdwagen door de hemel en gooide zijn strijdhamer Mjölnir waardoor het donderde en bliksemde.


HAND VAN FATIMA

Dit hand symbool stat voor de hand van Fatima de jongste dochter van de profeet Mohammed. Arabieren noemen het ook wel Hamsa, dat voor het getal 5 staat en dragen het als sieraad. De hand symboliseert de vijf zuilen van de Islam: geloof, gebed, bedevaart, vasten en liefdadigheid. Voor de Sjiieten heeft Fatima dezelfde status als de maagd Maria voor katholieken, ze wordt gzien als heilig en zonder zonden. De hand van Fatima wordt gedragen als amulet voor bescherming, vaak zit er in de hand ook nog een oog, wat extra afweer tegen het boze oog is.
HET HART SYMBOOL

Het hart is het symbool van allerlei menselijke gevoelens en beweegredenen omdat het onder invloed  van gevoelens in ritme kan veranderen. Door dit verband tussen hartslag en emoties dacht men van oudsher dat het hart de bron was van menselijke gevoelens. Het liefdes hartje of valentijnshart stamt uit de Middeleeuwen. De vorm lijkt niet op het echte hart, dit komt doordat men in de middeleeuwen geen onderzoek mocht doen op het inwendige van het menselijke lichaam, daarom werd het van de Grieken overgenomen. De Grieken hadden een goede kennis van de anatomie van het hart omdat zij zelf het inwendige van dode mensen bestudeerden. Door een meningsverschil tussen twee Grieken werd in de 13e eeuw in de afbeelding van het hart aan de bovenkant een inkeping gemaakt. In de loop van de middeleeuwen begon men deze gestileerde hartvorm te gebruiken als symbool van liefde. In oude culturen had het art ook een bijzondere betekenis. De Azteken offerden mensenharten aan de zonnegod, meestal afkomstig van krijgsgevangenen. In het oude Egypte dacht men dat het geweten opgeslagen lag in het hart, na de dood werd het hart dan ook door de goden gewogen. He hart symbool wordt tegenwoordig voor liefde in de seksuele vorm gebruikt. In Zweden word het ook gebruikt als een symbool voor billen omdat het ook een oud symbool is voor een toilet voor zowel mannen als vrouwen.

HART SYMBOOL MET TEKENS

Dit is een bijzondere vorm van het hart symbool. Op het hart staan heilige woorden uit de koran geschreven, dit geeft het symbool naast het symbool van de liefde ook een beschermende werking.

HATHOR SYMBOOL

Dit Hathor symbool staat voor de Egyptische godin Hathor, de godin van de liefde, muziek en schoonheid. In de oudste vorm stelt het symbool de kop van een koe met horens met daartussen de zon (of maan) voor.

De koe staat voor zorgzaamheid en de zon staat waarschijnlijk voor haar vader de zonnegod Ra. Hathor is een moedergodin in de Egyptische mythologie ofwel de moeder van de moeders en werd moeder van de goden genoemd. In later tijden kreeg Hathor steeds meer attributen van de troongodin Isis en werd ze met Isis vereenzelvigd. Isis-Hator (de vereniging van Hathor en Isis) was de meest populaire godin van heel Egypte.

In deze vorm zien we meestal een jeugdige vrouw met als kenmerkende attributen de lange hoorns op het hoofd met daartussen de zonneschijf. Zij heeft de staf (de medustok) in de hand die aangeeft dat zij degene is die het voor het zeggen heeft en in de andere hand draagt zij een anchteken.
HART LEMNISCAAT SYMBOOL

Een hart met een lemniscaat symbool er doorheen gevlochten is een mooi voorbeeld van het combineren van twee symbolen met een verschillende betekenis. Het hart is het symbool van menselijke gevoelens omdat het, onder invloed van emoties, het ritme veranderd, in onze cultuur is het vooral het symbool van liefde. Het lemniscaat staat voor oneindig of het eeuwigheidsprincipe, tevens het symbool dat het evenwicht tussen het stoffelijke en het geestelijke aangeeft. De combinatie van de twee symbolen kan men zien als het symbool   van eeuwige liefde.

HEARTAGRAM SYMBOOL

Dit is een combinatie van twee oude bestaand symbolen, dit nieuwe symbool bestaat sinds 1995 toen de Finse band HIM dit symbool als logo ging voeren. Het is de combinatie van een hart en een omgekeerd pentagram en staat voor een teken van liefde, dood, balans en ying en yang. In de muziek van de band combineren ze deze thema's, ze worden vaak een 'gothic'  band genoemd, zelf geven ze aan 'love-metal'te maken.

Hei-tiki; circa 18e eeuw; nefriet en haliotis-schaal; hoogte: 10,9 cm (41⁄4 in.); uit Nieuw-Zeeland; Los Angeles County Museum of Art (VS)


HEI-TIKI SYMBOOL (AMULET)

Het Hei-Tiki foetus symbool is van Polynesische oorsprong en is zeer populair bij de Maori’s in Nieuw Zeeland. Het lijkt op een menselijke foetus in de houding waarin het in de baarmoeder zit. Volgens de overlevering zou de eerste Tiki door de vader van de godin van de baring Hineteiwaiwa voor zijn dochter zijn gemaakt. Het is een enorm karwei om een tiki te maken, in elk amulet zit zeker honderden uren handarbeid omdat het nefriet, dat er voor wordt gebruikt, zeer hard is. Oude Tiki’s zijn tegenwoordig zeer zeldzaam, moderne Tiki’s zijn vaak gesneden uit groensteen. Ook zijn imitaties van groen plastic, maar deze zijn amper serieus te nemen.

HEKJE SYMBOOL

Het hekje is een karakter of teken. In Vlaanderen wordt het wel 'spoorwegteken' genoemd. Het Engelse hashtag wordt ook onterecht veel gebruikt. Het teken komt standaard voor op het toetsenbord van een computer en het toetsenbord van een telefoon. Het heeft verschillende betekenissen en toepassingen.

  • Het teken wordt gebruikt bij zelfsprekende telefoonsystemen als afsluitsymbool of als teken voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld: "Typ uw code in, gevolgd door het hekje."
  • In het Engels wordt het gebruikt om een nummer of een aantal mee aan te duiden. Bijvoorbeeld: #12 betekent number 12, of # elementen voor aantal elementen
  • In de geneeskunde wordt het hekje gebruikt als afkorting van fractuur.
  • Het teken wordt in de wiskunde soms gebruikt om het aantal elementen van een verzameling (de kardinaliteit van een verzameling) aan te duiden.
  • Het teken wordt ook gebruikt in de getaltheorie van wiskunde voor het primoriaal van een getal.
  • In de informatica wordt het teken gebruikt voor hexadecimale getallen, zoals #FF0000 als kleurcode voor rood.
  • Ook wordt het teken gebruikt om een paragraaf aan te geven. 'Meer informatie over dit onderwerp vindt u in H.2, #4' (Hoofdstuk 2, paragraaf 4).
  • Schakers typen het teken om schaakmat aan te geven, als handzame vervanging van de dubbele obelisk ‡ die zowel bij handgeschreven schaaknotatie als in typografisch verzorgde teksten gebruikt wordt.
  • In de muzieknotatie wordt een erop gelijkend teken gebruikt, het kruis , om een noot met een halve toon te verhogen.
  • Op onder meer Twitter en Instagram wordt het teken vaak als voorvoegsel gebruikt in combinatie met een zoekwoord of label (de 'tag'): dit levert een zogeheten hashtag op (bijvoorbeeld #wikipedia). Het wordt gebruikt om betere resultaten te krijgen bij het full text-zoeken), en/of om een emotie uit te drukken (bijvoorbeeld #durftevragen) - bron WikipediaHEKSENMES (ATHAME)

Een heksenmes is een traditioneel mes met een wit of zwart handvat. Het mes met een wit handvat wordt door de heks gebruikt om takjes, blaadjes, kruiden af te snijden of stokken te bewerken. Het mes met het zwarte handvat is het magische mes, ookwel Athame genoemd. De Athame wordt gebruikt voor rituelen, bijvoorbeeld om een magische cirkel  te trekken.  Dit mes is bijne altijd tweesnijdend en vrij bot omdat het niet wordt gebruikt om te snijden. Het mes is voor iedere heks iets heel persoonlijks, soms wordt het ook als hanger om de nek gehangen als magisch symbool.DE HELM VAN AWE

De Helm of Awe is een van de krachtigste beschermende Viking-symbolen die niet alleen worden gebruikt ter bescherming tegen ziekten, maar zelfs om alle mensen aan te moedigen die mogelijk aan depressie of angst lijden. 

In Noorse mythen wordt gezegd dat het Helm of Awe-symbool tussen de ogen werd gedragen om angst bij je vijanden te veroorzaken en om te beschermen tegen misbruik van macht. Het Noorse woord voor dit zeer belangrijke symbool (Ægishjálmr of Aegishjalmur) wordt in het Nederlands vertaald met "roer van ontzag" of "roer van terreur". De betekenis van de naam ontzag is slaan met angst en eerbied; te beïnvloeden door angst, terreur of respect.

 
HEPTAGRAM (SEPTAGRAM) SYMBOOL

De zevenhoek is gewijd aan Venus, de godin van de liefde. In de oude astrologie zijn er zeven planeten, zeven kleuren, zeven stralen, zeven dagen etc. Omdat het getal zeven is samengesteld uit de hemelse drie en de aardse vier, verwijst het heptagram naar de totale  mens, het aardse lichaam en de goddelijke ziel. Het wordt ookwel het elfensymbool  genoemd. In religieuze zin wordt het getal zeven gezien als een hemels getal van volmaaktheid (compleetheid),in tegenstelling tot het getal 6, het aardse getal van onvolmaaktheid.

HERMAFRODIET SYMBOOL

Dit is een botanisch teken voor een plant die zowel mannelijk als vrouwelijk is. Het is een samenvoeging van het man en vrouw symbool. Het staat ook  voor mensen met fysiek twee geslachten, de zogenaamde hermafrodiet. In de plantenwereld  is tweeslachtigheid de regel, slechts 6% van alle plantensoorten hebben aparte mannelijke en vrouwelijke planten. De meeste planten hebben zowel meeldraden (mannelijk) als een stamper (vrouwelijk). In de dierenwereld zijn aparte mannelijke en vrouwelijke  dieren de regel en is  slechts 5% van alle diersoorten tweeslachtig, zoals  slakken en regenwormen.  Bij mensen komt het ook voor 1 op  de 4500 mensen wordt geboren als hermafrodiet of interseksueel. Deze mensen beschikken over zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen, dit ontstaat al vóór de geboorte door een chromosomale of hoormonale  afwijking. Tegenwoordig gebruikt men voor mensen niet meer de term hermafrodiet, maar de term interseksueel.HOEFIJZER SYMBOOL

Het hoefijzer symbool staat voor bescherming en geluk. Het wordt vaak bevestig boven deuren en aan masten van schepen. Veel hoefsmeden bevestigen een hoefijzer nogsteeds met zeven (geluksgetal) hoefnagels. Een hoefijzer wordt vaak met de opening naar boven bevestigd boven een deur als een lettert U, zodat het geluk er in kan vallen.HOORN DES OVERVLOEDS SYMBOOL

De Hoorn des Overvloeds wordt in de heraldiek vaak gebruikt, het stamt uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering is Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Als dank zette Zeus haar aan de hemel als een sterrenbeeld, en haar hoorn schonk de houder ervan alles wat hij of zij begeerde. De Romeinen associeerden vooral hun godin Fortuna met de Hoorn des Overvloeds, maar ook de godinnen van de Hoop (Spes) en de Eendracht (Concordia) werden ermee afgebeeld.DE (DRIEVOUDIGE) HOORN VAN ODIN

De drievoudige hoorn van Odin is nog een ander symbool van de grote Noorse god Odin. Het symbool bestaat uit drie in elkaar grijpende drinkhoorns en wordt gewoonlijk gedragen of weergegeven als teken van toewijding aan het moderne Asatru-geloof. De hoorns komen voor in de mythologische verhalen van Odin en worden herinnerd in traditionele Noorse toostrituelen. In de Noorse mythologie zijn er enkele verhalen die Gods zoektocht naar de Odhroerir beschrijven, een magische mede gebrouwen uit het bloed van de wijze god Kvasir.HUGENOTEN  KRUIS SYMBOOL

Het Hugenoten kruis heeft als hoofdbestanddeel het Maltezer kruis. Dit is het teken van de ridders van Malta, een geestelijke ridderorde uit de Middeleeuwen. Het kruis heeft gelijke armen met een wijd uiteenlopende top. Het Maltezer kruis werd gezien als symbool van wedergeboorte. De acht punten stellen de acht zaligsprekingen uit het evangelie van Matthéus (Matth. 5 : 3-10) voor. De armen van het kruis worden verbonden door een krans van vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw. Het oorspronkelijke aanhangsel onderaan was een traan, later vervagen door een duif, het symbool van de Heilige Geest. Het Hugenoten kruis is tegenwoordig het symbool van reformatorische christenen.

HWE MU DUA SYMBOOL

Het Hwe Mu Dua symbool staat voor “meetstok” en betekend perfectie. Veel producten uit Ghana dragen dit teken als keurmerk, als streven naar de beste kwaliteit. Dit is een zogenaamd Adrinka symbool afkomstig van de Ashanti, ook bekend als Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adrinka wordt veelvoudig gebruikt in stoffen en aardewerk en de symbolen hebben een decoratieve functie, maar hebben ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven.