Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: I
ICHTUS SYMBOOL

Door oorsprong van het teken komt uit de tijd dat de eerste christenen vervolgd werden. Ze gebruikten dit teken om te zien of een ander ook christen was. ICHTUS (Oudgrieksἰχθύς - "vis").

Het is een acroniem, want iedere letter in het woord ἰχθύς is een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods zoon, (en / de) Redder. Zie onderstaand schema.

Letter

Grieks

Omgezet Grieks

Nederlands

I (I)

Ιησους

Ièsous

Jezus

Χ (CH)

Χριστός

Christos

Christus

Θ (TH)

Θεου

Theou

Gods

Υ (U)

Ὑιός

Huios

zoon

Σ (S)

Σωτήρ

Sootèr

redder

 

Tegenwoordig zie je dit symbool vaak op de achterzijde van een auto ten teken dat de eigenaar een christen is. Evolutionisten hebben het symbool overgenomen als een vis met pootjes terwijl atheïsten de vis afbeelden als een soort haai, en ook zij plakken het vaak op de achterkant van de auto.