Casper's wereld

Quotes & Symbols


SYMBOLEN: P

 
PACHAMAMA SYMBOOL

Pachamama, of Mama Pacha is in de Inca religie de personificatie van Moeder Natuur. Zij is de god van vruchtbaarheid, zaaizaad en oogst. Ze is de waker die de oogstgronden beschermd. In sommige regio's eren mensen haar door een beetje bier op de grond te gieten alvorens er zelf van te drinken. Ze wordt tevens in verband gebracht met aardbevingen. Pachamama wordt vereerd op de dag voor Aswoensdag in de christelijke kalender, mensen begraven dan etenswaren onder de grond en offeren kaarsen en wierook.

Padmasambhava beeltenis in het klooster Urgyen Sanag Choling in Kulu, India

Padmasambhava amulet

PADMASAMBHAVA SYMBOOL

Padmasambhava is in de boeddhistische geschiedschrijving de persoon die feitelijk verantwoordelijk is voor de introductie van een georganiseerd boeddhisme in Tibet. Hij zou de grondlegger zijn van het tantrisch boeddhisme in het land in de 8 e eeuw . Zijn naam betekent “geboren uit een Lotus”, hij zou als jongen uit een Lotus in de rivier de Indus opgedoken zijn. Hij was befaamd vanwege het verslaan van demonische machten, waardoor zijn beeltenis uiterst geschikt was als berschermende amulet. In Buthan en Tibet is hij bekend als Goeroe Rinpoche ("De kostbare meester") en met name binnen de traditie van de nyingma wordt hij beschouwd als de tweede Boeddha. 

PANSEKSUALITEIT SYMBOOL

Panseksualiteit is de seksuele, romantische, of emotionele aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Panseksualiteit omvat bijgevolg alle soorten seksualiteit tussen meerderjarigen: heteroseksualiteithomoseksualiteitbiseksualiteit en aantrekking tot transgender en genderqueer personen. Parafilie valt niet onder panseksualiteit. Het concept panseksualiteit verwerpt bovendien bewust de seksebinariteit. Daarin verschilt panseksualiteit van biseksualiteit; terwijl biseksualiteit de aantrekking is tot zowel mannen als vrouwen, negeren panseksuelen die tweedeling en kunnen zij zich ook aangetrokken voelen tot mensen die buiten de binaire opdeling vallen.

PANSEKSUALITEIT VLAG

De panseksuele vlag wordt sinds 2010 gevonden op het internet. De kleur roze verwijst naar vrouwen, blauw naar mannen en geel naar genderqueer, zoals agender, bigender en genderfluid. Ook is er een panseksualiteitssymbool dat in de kleuren van de vlag kan worden afgebeeld

PASSER EN WINKELHAAK 

De meest bekende symbolen van de Vrijmetselarij zijn uiteraard de passer en de winkelhaak, soms met een G in het midden afgebeeld. De passer zinspeelt op het spirituele, terwijl de winkelhaak naar het materiële verwijst.

PEI OF BEI SCHIJF SYMBOOL

Dit Chinese symbool is een geluksamulet. Het is een eenvoudig , rond, plat schijfje van jade met een gat in het midden. Dit is het symbool van de hemel, pei-schijf of bei-schijf genoemd, het zou in moeilijke tijden beschermen. Wanneer men denkt dat er problemen op komst zijn, wrijft men met de vingers over het schijfje tot het gevaar geweken is. De traditie van de pei-schijf is eeuwenoud, in China terug te voeren tot vijfduizend jaar geleden. In een graf daterend uit het vierde millennium (G.T.) werden niet minder dan 24 pei-schijven gevonden die op het lichaam waren geplaatst ter bescherming van de dode. De westersemens mag die voorstelling van de hemel met een gat in het midden vreemd vinden; de officiële uitleg luidt dat het gat in dit ronde beeld van ruimte, het pad van transcendentie voorstelt. Met andere woorden, je kunt via het gat in het midden van de platte schijf in de hemel terechtkomen. Door strak naar de vorm van dit schijfje te staren kun je je voorstelen dat je door dat gat oprijst naar de hemel. Ook werden deze schijfjes door de vroege Chinese keizers gebruikt, tegenwoordig zijn ze deze verheven statuskwijt. Maar juist door hun eenvoud blijven ze populair. De moderne schijfjes zijn voor weinig geld te koop, de antieke versies zijn vaak heel kostbaar.


PENTAGRAM SYMBOOL

Het pentagram of pentakel is een vijfpuntige ster en een van de oudste symbolen ter wereld: het werd reeds meer dan 4000 jaar voor Christus gebruikt. De naam stamt van het Griekse πεντάγραμμον pentagrammon, hetgeen vijf lijnen betekent. In Griekenland wordt het pentagram ook wel pentalfa, vijf alfa's, genoemd, omdat er vijf A's in zijn te herkennen. Het symbool wordt ook wel merrievoet (van nachtmerrie), druïden- of drudenvoet genoemd, in het Latijn pentangulum, pentaculum. Bij Pythagoras en zijn volgelingen was het pentagram een heilig symbool van fysieke-psychische harmonie en erd op grond daarvan het teken van gezondheid. Het staat hier ook voor de vijf elementen: licht, lucht, wind, vuur en water en het is een centraal krachtig teken dat door veel sekten is opgenomen. Vaak treft men het het pentagram aan als bezweringsteken bij magische rituelen. Traditioneel wordt de met een punt naar boven wijzende vorm gerelateerd aan witte magie,de omgekeerde vorm aan zwarte magie. In de zwarte magie werd vaak een satanische bokkenkop ingetekend, in de witte magie werd een mensengedaante ingetekend. Ook op rotstekeningen in het Alpengebied heeft de ‘drudenvoet’ stellig een onheil afwerende betekenis. Tevens speelt het pentagram een belangrijke rol als ‘vlammende ster’ in de symbolische wereld van de Vrijmetselaars, voorzien van stralen of vlammenbundels met een G in het midden. De ster herinnert ons aan de zon,die de aarde met haar stralen verlicht. Als demonen bannend teken komt het pentagram vaak voor op oude deurbalken en drempels.
PICTISCHE KNOOP SYMBOOL

Driehoek: het symbolische teken 'Hart van Hrungnir', samengesteld uit drie verstrengelde driehoeken. Gotland, de tijd van de vikingen.

Ineengeschoven vormen beide een gesloten dubbelsysteem, de zespuntige ster (Sigillum Salomonis: ‑ hexagram).

In het tantrisme van Tibet staat een hexagram‑combinatie van 'twee gelijkzijdige driehoeken voor 'doordringing van de vrouwelijkheid met mannelijk vuur'.

Bij de volgelingen van Pythagoras (circa 530 v.C.) geldt de Griekse letter Delta met zijn driehoekige vorm als symbool van de kosmische geboorte.

Twee eeuwen later beschouwde de filosoof Xenokrates (339‑314 v.C.) de gelijkzijdige driehoek als 'goddelijk', de gelijkbenige als 'demonisch' en de ongelijkzijdige als 'menselijk' (onvolmaakt).

De joodse kabbala bevat in het 'Boek Zohar' (Glans) de zin: 'Aan de hemel vormen de beide ogen van God en zijn voorhoofd een driehoek, en de weer schijn ervan vormt een driehoek in de wateren.'

In de vroegchristelijke tijd gebruikten de manicheërs de driehoek als teken voor de Drievuldigheid, reden voor de Heilige Augustinus (354‑430) om hem als symbool te verwerpen. Niettemin kwam hij later alsnog als symbool voor de Triniteit in zwang: als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (‑ Drievuldigheid). Hand, hoofd en naam van God werden daarbij aangevuld met een oog. Dit 'oog van God' in een driehoek werd vooral in de barok veel gebruikt.

Ook in de vrijmetselarij is het als 'alziend oog' met negen stralen zinnebeeld van de godheid. Een rechthoekige driehoek met zijden die zich verhouden als drie staat tot vier staat tot vijf komt voor op de leertapijten van de vrijmetselaars en wordt 'Pythagoras' genoemd.

In Oudmexicaanse handschriften staat een driehoekig symbool, dat op een hoofdletter A lijkt, voor het begrip 'jaar’. 
PLUTO SYMBOOL (ASTROLOGIE)

Dit is het teken van de planeet Pluto in de astrologie. Het staat voor: diepgang, nieuwsgierigheid en diplomatie, transformatie en sluwheid.


PLUTO SYMBOOL (MYTHOLOGIE)

Dit symbool staat o.a. voor de Romeinse god Pluto (god van de onderwereld) en de planeet Pluto (vernoemd naar de romeinse god). Het symbool is uit te leggen als de initialen van zijn ontdekker of de eerste 2 letters van pluto. Over elkaar gelegd ontstaat dit teken.

Naast de planeet en romeinse god staat Pluto ook voor het metaal Plutonium. Het teken is vermoedelijk bedacht rond het ontdekken van de planeet Pluto in het begin van de 20ste eeuw. Andere verhalen vertellen echter dat dit symbool veel ouder.
PETER (PRIVÉ) SYMBOOL

Dit zou een van de symbolen zijn van de Griekse god Herms, de zoon van Zeus en Maia. Echter nergens bewijzen voor kunnen terug vinden. Voorlopig gebruik ik dit symbool dan maar als privé teken.
POLITIE SYMBOOL

Het logo van de politie bestaat uit een wetboek, een bolletje (granaat) en een vlam. Op de jas en de auto staat ook nog het woord politie. Dit politielogo bestaat sinds 1994. Toen ging de gemeentepolitie samen met de Rijkspolitie. De gemeentepolitie werkte tot 1994 in grote gemeenten. De Rijkspolitie in kleine gemeenten, waar ze geen eigen politie hadden. Allebei hadden ze hun eigen logo: de gemeentepolitie een wetboek, de Rijkspolitie een granaat met vlammen. PSILIST SYMBOOL
Soms stelt men uit meerder symbolen een nieuw symbool samen, vaak om de betekenissen te combineren. Het symbool van Ruigoord, bestaat uit: de Griekse letter Psi als symbool voor alle niet exacte wetenschappen, de Lemniscaat als symbool van oneindigheid en eeuwig leven en de wisselwerking van tegengestelde krachten, en de kosmische glimlach als symbol voor innerlijke vrede. Stichting Ruigoord is een in 2000 opgericht kunstenaarsdorp dat de opstallen en gronden van Ruigoord huurt van de gemeente Amsterdam.

 
PX SYMBOOL

Dit symbool wordt ook wel het Labarum (Grieks: λάβαρον) was een vexillum (militaire standaard), dat het Chi-Rho-symbool ☧ weergeeft, gevormd uit de eerste twee Griekse letters van ht woord “Christus” (Grieks: ΧΡΙΣΤΟΣ, of Χριστός) – Chi (χ) en Rho (ρ). Volgens een andere traditie zijn het de Griekse equivalenten van de beginletters van het Latijnse Christus Rex (Christus (is) Koning). Het werd waarschijnlijk voor het eerst in de openbaarheid gebruikt door Constantijn de Grote. Aangezien het vexillum bestond uit een vlag opgehangen aan de dwarsbalk van een kruis, was het bij uitstek geschikt om de kruisiging van Christus te symboliseren. Constantijn de Grote heeft op het Concilie van Nicea (325 G.T.) er voor gezorgd dat veel heidense symbolen werden opgenomen in de Christelijke religie om het voor heidenen gemakkelijker te maken over te stappen naar het Christendom.  Soms staat in de linkerdriehoek van het kruis een A en aan de linkerzijde een Omega  Ω . De eerste en de laatste letter van het Griekse  alfabet, als symbool van het begin en het einde. Men noemt het dan het PXAO symbool. 

Als monogram:

 

kwam dit symbool al voor in de late oudheid, het is een verwijzing naar het oudere zonnerad. Dit monogram wordt vaak gebruikt op grafstenen.