Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen:  S


 

SANKOFA SYMBOOL

Dit symbool komt uit West Afrika, het oorspronkelijke teken van de Sankofa is een vogel die met zijn nek achterom een ei van zijn rug pakt met zijn snavel. Het woord Sankofa is opgebouwd uit drie woorden: San (keer terug), ko (ga) en fa (kijk, zoek en neem). Kijk naar het verleden, neem daarvan mee wat je kunt gebruiken, leer er van en ga vervolgens de toekomst in. Dit is een zogenaamd Adrinka symbool afkomstig van de Ashantie, ook bekend als de Asante, een etnische groep afkomstig uit de Ashanti-regio van het hedendaagse Ghana. Adrinka symbolen worden veelvoudig gebruikt in stoffen en op aardewerk, ze hebben een decoratieve functie, maar ook een betekenis van traditionele wijsheid en aspecten van het leven. SATURNUS SYMBOOL

Dit is het astrologische symbool voor de planeet Saturnus. Het staat voor: Vormgeven, afgrenzen, beperken, structureren en zelfdiscipline. Saturnus wordt zowel de planeet van het Lot als de Heer van Karma genoemd.

SCARABEE SYMBOOL

Een Scarabee is een mestkever die leeft in mesthopen en daar zijn voedsel uit haalt en zijn eitjes legt. De oude Egyptenaren vereerden de Scarabee als symbool van de opgaande zon (Negod), want net als de zon komt ook de mestkever uit de aarde tevoorschijn (als larf), waarna hij een gedaanteverwisseling ondergaat en zich zowel lopend over de aarde als vliegend door de lucht kan voortbewegen.SCARABEE (EGYPTISCH) SYMBOOL

De Scarabee komt veel voor op Egyptische sieraden met een zonneschijf van edelsteen en goud tussen de voorste poten geklemd. Bovendien hebben de vleugels vaak de mooiste kleuren. Het is in deze tijd nog populair als gelukbrengend amulet in de vorm van hanger, oorbellen of broche. De Scarabee werd door de oude Egyptenaren in verband gebracht met voortplanting, potentie, wijsheid, vernieuwing, wederopstanding en onsterfelijkheid.


SHAMROCK SYMBOOL

Dit is een algemeen geluk symbool. Het is tevens het embleem van Ierland en wordt tijdens St. Patrick’s Day (17 maart) door Ierse mensen over de gehele wereld gedragen.
SHEELA-NA-GIG SYMBOOL

Sheela na Gigs zijn vrouwenfiguren die in steen zijn gehouwen. Het is een hurkende vrouw die haar geslachtsdelen uiteen trekt. Ze komen voor met name in Ierland, maar ook in Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Noorwegen. Men denkt dat de Sheela’s een overblijfsel zijn van de oude religie die door het Keltische christendom is overgenomen. Het waren waarschijnlijk vruchtbaarheidsgodinnen en ook tegenwoordig nog raken vrouwen die zwanger willen worden de Sheela’s aan om hun wens in vervulling te laten gaan. Mogelijk bood een Sheela na Gig ook bescherming tegen het kwaad en om te verhinderen dat de duivel binnenkwam; de legende gaat namelijk dat de duivel niet tegen het zien van de vagina van een vrouw kan.


SHEN SYMBOOL

De Shen is de weergave van een dubbelgeslagen koord waarvan de uiteinden in een rechte lijn aan elkaar geknoopt zijn, zonder begin of einde. De Shen is een symbool van oneindigheid en het staat ook voor bescherming. De Shenring wordt vaak in verband gebracht met afbeeldingen van de god van de eeuwigheid Heh. Soms wordt de Shen afgebeeld met een zon in het midden als symbool voor het zonneaspect. In Egyptische schilderingen worden godheden in vogelvorm, zoals Horus, vaak afgebeeld met de Shen in hun klauwen. Het woord is afgeleid van het Egyptische ‘shenu’ dat omcirkelen betekent.


SHOU SYMBOOL

Het Shou symbool is afkomstig uit de Taoïstische filosofie en al eeuwen oud. Het wordt op verschillende wijzen afgebeeld en het teken wordt vaak in combinatie met andere symbolen afgebeeld in Aziatische kunst. Van oorsprong betekent het “met lange levensduur” en komt het voor als amulet, op kleding, meubilair, aardewerk en kunst. Komt ook wel op huwelijksgeschenken voor. In het teken zijn 4 armen rond het centrum waar te nemen, deze staan vooradel, kracht, verantwoordelijkheid en bewustwording. Het centrum staat voor wijsheid.

SHULA SYMBOOL

Aum Shula staat voor de ‘heilige lans’ van de Heer Murugan en zijn beschermende kracht. Murugan, ook bekend als Kartikeya, Skanda, Sasthimatriya, Agnibhuva, Kumara en Subrahmanya, is een god uit het Hindoeïstisch pantheon. Hij is de god van oorlog en overwinning en de patroonheilige van Tamil Nadu. Hij is de zoon van Parvati en Shiva en de broer van Ganesha. Ze wonen op de berg Kailash. De punt van de lans is breed, lang en scherp en geeft aan dat scherpe onderscheiding en spirituele kennis breed, grondig en doordringend moet zijn.
SFINX SYMBOOL

Oud-Egyptische en Babylonische „bewaker van heilige plaatsen‟. Afgod met een menselijk hoofd en het lichaam van een leeuw. De Griekse sfinx, half vrouw (hoofd), half adelaar zou reizigers die het antwoord op het raadsel niet konden geven, verslinden. Zij komt voor in de Oedipus mythe. Volgens „A New Encyclopedia of Freemasonry‟ van Arthur Waite is de vrijmetselaarssfinx de „bewaker van de mysteriën en tegelijk heeft de sfinx alle mysteriën in zich. Hun geheim is het antwoord op haar vraag. Een geïnitieerde moet het antwoord kennen of voor altijd het leven van de mysteriën verliezen. Als hij het antwoord wel kent en geeft, zal de sfinx voor hem sterven, omdat wat hem betreft het mysterie geen betekenis meer heeft. (Een occulte, bedrieglijke interpretatie van verlossing.) In India wordt de sfinx Purushamriga genoemd (Sanskriet voor: mens-dier) e is de traditie van de sfinx nog in zwang.


 SISTRUM SYMBOOL

Het sistrum was een heilig muziekinstrument uit het oude Egypte. Het bestaat uit een frame met kleine schijfjes die ratelen als met het instrument wordt geschud. De contouren doen denken aan de Ankh dat een symbool voor het leven is. Op de handgreep wordt soms het hoofd van de godin Hathor afgebeeld. Het sistrum wordt ook geassocieerd met Bast. De godin van de dans en vreugde. Het instrument maakt een zacht, rinkelend geluid dat de goden en godinnen gunstig zou stemmen. Het werd met korte, ritmische bewegingen op en neer geschud om een extatische beweging op te wekken voor religieuze processies en ceremonies. Het gebruik van het sistrum lijkt ook vruchtbaarheid betekenissen te hebben in samenhang met de verering van Hathor.


SLANG SYMBOOL

De slang is het dier waarvan de symboliek veel tegenstrijdigheden vertoont. In veel culturen wordt hij als symbool van de onderwereld en het dodenrijk opgevat, vermoedelijk omdat hij in het verborgene leeft en in holletjes wegkruipt. Hij staat ook bekend als symbool van de duivel, de god van de duisternis in de wereld. Soms is hij ook het symbool van het eeuwige leven omdat het dier zich door vervelling schijnbaar lijkt te verjongen. Dood en leven zijn in dit dier op zo’n unieke wijze symbolisch verenigd, dat er nauwelijks culturen bestaan waar de slang niet als symbool voorkomt. Ook is de slang het internationale symbool voor de moderne ‘geneeskunst’ (studie medicijnen). Het betreft dan het aesculaap symbool (een slang die zich om een staf kronkelt). Het aesculaap is afkomstig uit de oude Griekse cultuur waar de god van de geneeskunst Aklepios met een slangestaf afgebeeld werd. De slang die in zijn eigen staart bijt (Ouroboros) stamt uit het oude Griekenland en Egypte. Dit symbool is een combinatie van de cirkel en de slang en de evenknie van de feniks.

SLEUTEL ALS SYMBOOL

De sleutel is een voorwerp om iets mee af te sluiten, en geeft als symbolisch teken de macht aan de drager van de sleutel. Ook staat dit symbool voor het binden en ontbinden. In de Rooms-katholieke kerk wordt aan de apostel Petrus de sleutelmacht toegeschreven, met verwijzing naar Mattheus 16:19. Petrus wordt in de volksmond dan ook wel de portier van de hemel genoemd. In de Vrijmetselaarsriten komt de sleutel ook voor en soms komt de sleutel voor als T vorm, als Tau kruis. Tau is dan de eerste letter van de Babylonische of Kanaänietische god Tammuz. Het overhandigen van de sleutels van een belegerde stad drukte symbolisch de capitulatie uit, ook nu nog worden de stadssleutels wel symbolisch aan hoge gasten overhandigd of tijdens carnaval aan prins carnaval overgedragen. In ruimere betekenis is de sleutel ook een instrument om door te dringen, zoals de sleutel tot succes of tot iemands hart. In vroegere tijden droeg de moeder van de bruidegom de sleutelbos van he huis over aan de bruid als teken van overdracht van het beheer van de boedel. Men zegt dat de hemel twee sloten heeft en daarom bestaat het wapen van het Vaticaanstad uit twee sleutels in goud en zilver weergegeven. De gouden sleutel staat voor het binden en de zilveren sleutel voor het ontbinden.


SLEUTELS SYMBOOL

Het symbool van de sleutel staat hierboven beschreven, een speciale versie van het symbool van de sleutel is het symbool van twee gekruiste sleutels. Dit symbool komt regelmatig op schilden en wapens voor. De twee sleutels symboliseren de administratieve macht van het Vaticaan en van de paus. De sleutels werden doorgegeven door Petrus, de eerste paus (volgens het Vaticaan), die de sleutels van het hemelrijk had gekregen. Ze symboliseren ook de vermeende onfeilbaarheid van de paus en de macht om te binden en te bevrijden.


SPEELKAART SYMBOLEN

Schoppen, harten, klavers en ruiten zijn algemeen bekend van het kaartspel. Over de herkomst van het kaartspel wordt veel gespeculeerd, niets is echter zeker. Sommigen verwijzen naar China, anderen naar Perzië en India. Uit een verbodsbepaling uit 1377 kunnen we afleiden dat ht spel in Europa ook populair werd. De 56 Italiaanse kaarten hadden 4 symbolen: Koning, Koningin, Ridder en Boer, toen het spel Spanje bereikte werd de Koningin vervangen door een ridder te paard. De Duitsers wilden ook geen Koningin en zij kozen voor König, Obermann, Untermann en de kaart vervaardigers wijzigden de symbolen in: bellen, harten, bladeren en eikels. De Fransen veranderden ook het een en ander: De Koningin kwam terug, net als de Duitse harten en ‘schoppen’. Ook zetten de Fransen het klaverblad in de plaats van de eikel en stelden ruiten in de plaats van de Duitse bellen. Over de betekenis van de symbolen zijn de geleerden het beslist niet eens. Men veronderstelt dat met de 4 symbolen 4 maatschappelijke klassen werden bedoeld. Voor de Italianen waren dat de kerk, het leger, de kooplieden en de boerenstand. Voor de Duitsers: de adel, de kerk, de stadsburgers en de boeren. De Franse kaarten hebben de volgende associaties; de schoppen: de aristocratie met het wapen van de hellebaarden, de harten als symbool van de kerk, de ruiten als een teken van welvaart (de stadsburgers) en de klavers verwezen naar de boerenstand. SPIN SYMBOOL

In Engeland wordt een kleine spin die in huis komt vaak een moneyspinner of geldmaker genoemd, het doden van de spin zou ongeluk brengen. Een spin amulet heeft dezelfde betekenis en zijn vaak gemaakt van goud of zilver. Reeds in het oude Rome werden deze amuletten gedragen om succes in de handel af te dwingen. In delen van de Verenigde Staten gelooft men dat het ongeluk brengt als een spin wordt gedood en dat men dan last zal hebben van slecht weer. In veel landen gelooft men dat als men een kamer deelt met een grote huisspin, dit welstand en geluk zal brengen.


SPIRAAL SYMBOOL

De spiraal is een teken van de reis van het innerlijke leven en de ziel naar buiten. Het staat ook voor groei, expansie en kosmische energie, afhankelijk van de cultuur waarin het werd gebruikt. Door de Kelten werd het als symbool van de zon gebruikt.

STEEN DER WIJZEN 

Een alchemie teken dat het samensmelten van diverse geometrische figuren aangeeft. Het staat voor verschillende elementen en spreuken die nodig waren voor alchemie.Tegenwoordig ook te vinden op sommige computerspelletjes.SWASTIKA SYMBOOL

Het swastika symbool (Crux Dissimulata) is een oud symbool dat de vier windstreken en de daarbij behorende geesten aangaf. Het is ook een vuur en zon symbool dat in eerste instantie uit Azië afkomstig is, maar later ook door de Germanen gebruikt werd. Dit teken is in de tweede wereldoorlog de bron van het hakenkruis geweest. Zo werd een oorspronkelijk positief symbool later een negatief symbool.