Casper's wereld

Quotes & Symbols

Symbolen: TTAFKAP SYMBOOL

Dit symbool staat voor “The Artist Formerly Known as Prince”. Toen de bekende artiest Prince in 1993 niet langer de naam Prince mocht gebruiken omdat zijn platenmaatschappij de rechtenop de ‘artiestennaam Prince’ had, koos hij voor een onuitspreekbaar symbool als naam. Hij weigerde daarna de naam Prince te gebruiken zolang de rechten op de ‘artiestennaam’ en zijn muziek bij zijn vroegere platenmaatschappij Warner Brothers bleven. Als vervanging voor het onuitspreekbare symbool noemde men hem in deze periode dikwijls ‘The Artist Formerly Known as Prince’ (De artiest voorheen bekend als Prince). Het fantasie symbool bevat mannelijke en vrouwelijke tekens samen met het alchemiesymbool voor saponiet (zeepsteen).


 TAMFO BEBRE SYMBOOL

'Tamfo bebre' betekent letterlijk: “de vijand zal stoven in zijn eigen sap”. Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid en aspecten van het leven.

TAND IN HANGER SYMBOOL

Een scherpe tand of klauw van een dier is een waardevol amulet, omdat het de kracht van de vorige eigenaar zou bezitten. Ook geeft het de drager extra kracht en moed. Dit soort amuletten wordt nog steeds vaak gebruikt.


TAU SYMBOOL

Het Tau symbool heeft de vorm van de hoofdletter T, het symbool van Tammuz, de Babylonische en Kanaänietische god van de vegetatie en vogels, die beurtelings stierf en opkwam net als het graan. Ook is het een oud Egyptisch symbool. Het staat voor wijsheid, macht, leven, herstel en vruchtbaarheid. Het werd vaak ter bescherming gedragen als amulet en zou vooral helpen tegen huidaandoeningen en verwondingen. Tegenwoordig is het een symbool van mensen die zichzelf zien als volgelingen van de ‘heilige’ Franciscus van Assisi. De Tau wordt ook gezien als het kruis van Christus. Franciscus ondertekende zijn geschriften met een Tau. TROLLEN KRUIS – NOORS SYMBOOL TER VERDEDIGING TEGEN TROLLEN EN ELFEN

Het trollenkruis is een amulet gemaakt van een cirkel van ijzer die onderaan gekruist is in de vorm van een ovale rune. Het werd door Scandinaviërs gedragen als bescherming tegen trollen en elfen.DE TWEELING RAVEN IN DE NOORSE MYTHOLOGIE

Onder de Aesir-goden in de Noorse mythologie wordt de oppergod Odin vaak afgebeeld zittend op zijn hoge stoel, Hlidskjalf, in Asgard, het huis van de goden. 

Van de raaf Hugin wordt aangenomen dat het ‘geheugen’ vertegenwoordigt, terwijl Munin de raaf is die ‘gedachte’ personifieert. Elke dag stuurt Odin ze eropuit en vliegen ze de wereld rond om op zoek te gaan naar belangrijk nieuws en evenementen.

Odin onderzoekt de werelden vanuit Hlidskjalf en moet kennis nemen van de rapporten over wat er in alle negen werelden gebeurt. 's Avonds keren Hugin en Munin terug naar de schouders van Odin en tijdens het diner in Walhalla fluisteren ze alles wat ze hebben gehoord in zijn oren.
TEFELLIN SYMBOOL

Tefellin of Tefilin zijn in het Jodendom leren riemen met daaraan zwarte doosjes die bij het Joodse ochtendgebed op werkdagen worden gedragen. In de doosjes zitten handgeschreven teksten uit de Thora. Tefellin of Tefilin worden ook wel fylacteria of banderol genoemd.
TEGEN ZINLOOS GEWELD SYMBOOL

Waarom een lieveheersbeestje als beeldmerk?
Het lieveheersbeestje is het symbool van de stichting MOED. Bij aanvang van de stichting is gekozen voor een lieveheersbeestje, omdat het staat voor liefde en geluk. Voor positief wensen en de aaibaarheidsfactor. Loopt een lieveheersbeestje over je hand, dan laat je het beestje ongestoord en vrij rond lopen.

“Een lieveheersbeestje sla je niet weg, maar blaas je van je af.”TETRAGRAM(MATON) SYMBOOL

JHWH of JHVH komt van de Hebreeuwse lettercombinatie יהוה Jod-Hee-Waw-Hee en is in de Hebreeuwse Thora de naam van God. Deze lettercombinatie wordt ook wel tetragram(maton) genoemd (Grieks: τετραγράμματον, "woord van vier letters"). Wordt veelal vertaald met JaHWeH of JeHoVaH.

Het tetragrammaton יהוה, JHWH / JHVH bestaat uit matres lectionis (medeklinkers die klinkers aangeven) die een aanwijzing kunnen zijn dat het gaat om een cognaat object dat is afgeleid van היה, hayah, het Hebreeuwse koppelwerkwoord dat we ook kennen als het werkwoord "zijn".

De betekenis zou kunnen zijn: “Ik ben die ik ben”, of “Ik zal zijn die ik zijn zal”.

TRISHULA SYMBOOL

Aum Trishula staat, in het Hindoeïsme voor de drietand van Shiva Darma, de voornaamste god in het Shivanisme.

De drie tanden symboliseren: Verlangen, Actie en Wijsheid.TRISKELE SYMBOOL

Het Triskele is een oud Keltisch symbol, de drie cirkels van het leven, of voor Land, Zee en Lucht. Elke cirkel gaat van buiten naar binnen waar ze bij de oorsprong samenkomen.

TRISKELION SYMBOOL

Triskelion (ook trinacrie of triskele, afkomstig uit het Oudgrieks; τρισκελής "driebenig") is een symbool bestaande uit 3 gebogen mensenbenen, of, meer in het algemeen, drie verbonden spiralen of elk symbool met driemaal rotatiesymmetrie. Deze voorstelling van een rad met drie benen of drie benen in driepas is een al sinds de oudheid een geliefd symbool en wordt in de heraldiek en de emblemata, de symbolenleer, gebruikt.

Enkele voorbeelden:De Siciliaanse vlag toont de trinacrie: het hoofd van Medusa met drie benen en drie korenaren.


Triskelion uit de Merovingische tijd. Triskelion uit Gotland (Zweeds eiland) op de Slangenhekssteen.


Rijnkelten, elektrum regenboogschoteltje met triskel. De triskelion op de vlag van het eiland Man.Triskelion op het oude wapen van Sicilië.


Triskele uit de Keltische cultuur.Triskelion in het wapen van Dukla, Polen.Triskelon uit Japan.

Korrigan is een elf of dwergachtig wezen uit de Brythonische mythologie. Korrigan kan vertaald worden met kleine dwerg en komt in andere naamvarianten voor, zoals kérion, kornandon, kormandon, ozigan, ozégan, nozigan, torrigan, viltañs, poulpikan, poulpiquet, paotred ar sabad. Je ziet het Triskelionteken in de nek.Driehazenvenster, Dom, Paderborn, Duitsland.
Triskelion op het wapen van Haren, Duitsland.
De Lábaro (Latijn: Cantabrian Labarum) is een militaire standaard die de Keltische Cantabri gebruikten in het pre-Romeinse Spanje. Het bestond uit een paars doek met daarop vier gekromde gele lijnen met een bol aan elk uiteinde; in het midden van de vlag staat een gele cirkel.

Etymologisch komt het woord van (p)lab-, dat in een aantal Keltische talen "spreken" betekent. De vlag werd vooral gebruikt om in de strijd boodschappen naar de troepen te sturen.

Het teken op de vlag is een typisch Keltisch symbool: het is een variant op de triskelion en verwijst naar de Zonnegod. Gedurende de Cantabrische Oorlogen (29-19 v.Chr.) namen de Romeinen het zonnesymbolisme over, mogelijk door de opname van Cantabritroepen in het Romeinse leger.

Tegenwoordig wordt de Lábaro gebruikt door een aantal sociale en politieke groepen in Cantabrië, die de huidige vlag van Cantabrië willen vervangen door de Lábaro. In de gemeente Comillas wordt de Lábaro officieel erkend als Cantabrische vlag. Triskelion op vlag van Ingoesjetië (Russische Federatie).

TRIQUETRAS SYMBOOL

Triquetras is het Latijnse woord voor driehoekig. Het wordt in het christendom (door invloed van het Vaticaan) gebruikt als symbool voor de heilige drie-eenheid. Daar men in het christendom ook een vis gebruikt, kan dit symbool gezien worden als 3 kruislings geplaatste vissen.


TYET SYMBOOL

Het symbool Tyet komt oorspronkelijk uit de Egyptische mythologie, dat met de oprichting van het Nieuwe Rijk toebehoort aan de godin Isis.

Tyet heeft veel weg van anch, het Egyptische levenskruis, behalve het feit dat de beide armen omlaag hangen. Het betekent ook hetzelfde als de anch: iets als 'welvaart' of 'leven'. Mogelijk is tyet een synoniem van de anch. Het teken is in haar oudste editie gevonden in een reliëf  uit de 3 e dynastie, maar is volgens egyptologen veel ouder; zij vermoeden dat het teken minstens uit de proto-dynastieke periode stamt. In de oude tijd werd het amulet veelal omgesmolten tot de gezichten van Hathor of Bat als embleem voor hun cultusstatussen (dat tevens het kenteken van de kherep-ah, de paleiswacht werd). De link met Isis in het Nieuwe Rijk is waarschijnlijk ontstaan vanuit de associaties die Tyet had met de Djed, een ander Egyptisch symbool. In wandschilderingen werd de Tyet vaak vanuit decoratief oogpunt gebruikt met de Djed.

Tyet werd in het oude Egypte vaak Bloed van Isis of Isis' knoop genoemd. De naam Bloed van Isis verwijst naar de magische eigenschappen van Isis' menstruatie. De naam Isis' knoop is vooral terug te vinden in de vorm van het symbool.

In het Egyptisch Dodenboek staat over de Tyet geschreven:

U bezit uw bloed, Isis, u bezit uw macht, Isis, u bezit uw magie, Isis. De amulet (tyet, red.) is een bescherming voor deze Grote, dat iedereen zal afweren die een misdadige handeling tegen Hem zou beramen.

Bron: nl.wikipedia.org