Casper's wereld

Quotes & Symbols

SYMBOLEN: C


CADUCEUS SYMBOOL
Het Caduceus symbool of Mercuriusstaf is een symbool van de Griekse god Hermes (bij de Romeinen Mercurius), de bode van de goden. De symbool bestaat uit een staf waaromheen zich symmetrisch, met de koppen naar elkaar twee slangen slingeren. Soms is de Caduceus aan zij top voorzien van twee vleugels. In de beeldenwereld van de alchemie staan de beide slangen voor het evenwicht tussen de stoffen Sulfur en Mercurius (zwavel en kwik). In de modern symboliek is de Caduceus symbolisch voor handel en verkeer.
CALUMET SYMBOOL
De Calumet of heilige pijp van de Noord-Amerikaanse indianen wordt door Europeanen vaak vredespijp genoemd. In werkelijkheid was de heilige pijp een ritueel en symbolisch voorwerp en het kenteken van de bode. De twee gevederde pijpbuizen samen stelden symbolisch een adelaar voor. Ze werden bij ceremoniële zegeningen boven het hoofd van de verzamelde stamgenoten gezwaaid en bij het rituele roken stak men de tabak aan en reikte de pijp aan de woordvoerder, die enkele trekken deed en de rook naar de hemel, naar moeder aarde en in de vier windrichtingen blies, waarbij hij het mondstuk de beoogde kant uit liet wijzen. Vervolgens gaf hij de pijp door van oost naar west en beschermde iedereen die deelgenomen had aan de ceremonie.


CENTAUER (KENTAUER) SYMBOOL

Een Centauer (Kentauer) is een figuur uit de Griekse mythologie,het is een wezen dat half mens, half paard is. De benaming hiervoor is voluit hippocentauer (paardcentauer), verder bestaat de onocentauer (ezelcentauer), bucentauer (koecentauer) en ichtocentauer (viscentauer). Kentauers worden meestal afgeschilderd als brute, beestachtige wezens. De oorsprong lijkt te zijn dat er wilde mensen in holen en in de bergen en bossen van Thessalië leefden die zich met rauw vlees voedden. In verhalen en mythen kregen ze een wonderbaarlijk dubbel uiterlijk; tot het middel van een man en verder het lichaam van een paard.

CHAI SYMBOOL
Het symbool Chai (uitspraak "hai" ) is een Hebreeuws symbool dat een belangrijke rol speelt in de Joodse cultuur. Het woord betekent 'levend' en het bestaat uit de letters Chet en Yod uit het Hebreeuwse alfabet en ze staan voor het getal 18 dat als een geluksgetal beschouwd wordt (daarom worden giften aan goede doelen vaak in veelvouden van 18 gegeven). In de numerologie is het 1 + 8 = 9, het getal 9 is het getal van de wet, het evenwicht en de afwerking, voltooiing. Het symbool heeft geen religieuze betekenis, het wordt door zowel mannen als vrouw als medaillon aan een ketting als geluksbrenger om de hals gedragen.

CHIMAERA SYMBOOL
De Chimaera is een monsterlijk wezen uit de Griekse mythologie, het is samengesteld uit delen van meerdere beesten. De kop van een leeuw, het lijf van een geit en de staart van een slang. Soms kan het vuur en vlammen uitwerpen en soms heeft het ook nog vleugels. Het is in de beeldhouwkunst een veel voorkomend motief als ornament. Het zien van een Chimaera was een voorteken van onweer, schipbreuken en natuurrampen en in de middeleeuwse christelijke kunst is de Chimaera een symbool van satanische krachten.
CICADE SYMBOOL
Cicaden komen over de hele wereld voor en ze staan bekend om hun vermogen te kunnen zingen en maken een geluid dat vaak sterk lijkt op een hoge zoem- of fluittoon. De symboliek gaat terug tot in de oudheid waar het beestje een geluksbrenger is en staat voor wederopstanding, onsterfelijkheid en spirituele ontwikkeling. In China symboliseerde de cicade (sjan) in oude tijden de onsterfelijkheid of ht voortleven na de dood en overledenen legde men wel een jade cicade amulet in de mond. Ook worden gestileerde cicaden ornamenten over de hele wereld gebruikt. De afbeelding geeft een cicade geurflesje uit Japan weer.CLADDAGH SYMBOOL
De Claddagh is een hart dat door twee handen wordt vastgehouden, met een kroon erboven.
De twee handen staan voor vriendschap, het hart voor liefde en de kroon oor loyaliteit. De naam komt waarschijnlijk van een Iers vissersdorpje genaamd Claddagh waar een ring ontworpen zou zijn die werd gedragen door de vissers van Claddagh. Oorspronkelijk zou het teken op de boten en zeilen zijn geschilderd. Als de vissers van Claddagh vreemde collega's in hun wateren aantroffen, werden dezen gecontroleerd op dit teken.

COCO DE MER SYMBOOL

Dit zijn massieve dubbele kokosnoten die elk 23 kg wegen en de grootste zaden ter wereld bevatten. De vorm van deze gigantische noten stelt uitwendig het hart voor de binnenkant stelt de dijen en de buik van een vrouw voor. Deze noten worden Coco de mer genoemd wegens de seksuele associatie. Een kleine afbeelding van de noot wordt vaak gebruikt als vruchtbaarheidssymbool.


CHRISTOFFEL AMULET
Dit is een reis amulet van de heilige Christoffel de beschermheilige van de reizigers.Het voorkomt ongelukken en zorgt dat men veilig thuiskomt. De herkomst is het verhaal van de grote sterke reus Offerus. Hij was op zoek naar macht, via de koning en daarna de duivel kwam hij bij een kluizenaar die hem vertelde over Jezus Christus, de echte koning die was gekomen om de mensen te helpen. Offerus wilde die koning vinden en elke dag bracht hij mensen over de rivier door ze op zijn schouders te dragen. Dat deed hij zeven jaar lang, tot hij een kind over de rivier bracht die in werkelijkheid Jezus Christus was, die hem doopte en zei dat hij vanaf dat moment Christoffel de Christus zou heten. Sindsdien is Christoffel de Christus drager, de patroon va de reizigers omdat hij mensen veilig naar de 'overkant' brengt en weer terug..DARWIN VIS
Dit symbool is een Ichthus met geëvolueerde benen en voeten, vaak met het woord Darwin erin geschreven. Het symbool is een parodie op de christelijke Ichthus (de Jezus vis die wel als stickers achter op auto's geplakt wordt).
DAVIDSTER
De Davidster (Hebreeuws: Mageen Dawid) is een hexagram, een combinatie van twee gelijkzijdige driehoeken. De driehoek met de naar boven gerichte punt zo het mannelijke symboliseren, de driehoek met de punt naar beneden het vrouwelijk. Volgens de overleveringen stamt de zespuntige ster uit de tijd van Salomon en David en zou eens de tempel in Jeruzalem hebben gesierd. Het werd in de oudheid en in de Middeleeuwen al in de Joodse kunst toegepast. In de Arabische mystiek was het een zegel van koning Salomon.

DENKYEM SYMBOOL
Het Denkyem symbool is afkomstig uit Ghana (Afrika) en het wordt gebruikt als versiering op kleding. Het staat voor een krokodil, dit dier leeft in het water en toch ademt hij lucht, dit symboliseert de mogelijkheid om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dit Adinkra symbool is afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, zij woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

DHARMA-CHAKRA WIEL
In dit wiel zit de basisleer van het Boeddisme, het wiel heeft 8 spaken die staan voor het edele achtvoudige pad, namelijk: juist begrip, juiste gedachten, juiste spraak, juist handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie. Ook staat het wiel voor de cyclus van tijd en is het symbool van de volmaakte schepping.De acht stappen van het pad hoeven niet in deze volgorde genomen te worden, het belangrijkste is het Pad als geheel, de acht stappen van het pad versterken en ondersteunen elkaar. Wanneer het pad als geheel is ontwikkeld, dan is het mogelijk om de verlichting te bereiken.

DJED SYMBOOL

Een van de meest raadselachtige symbolen van het Oude Egypte is het Tet, of Djed. Hoewel het op grote schaal werd gebruikt als een religieus symbool door heen van de geschiedenis en de geografie van het oude Egypte, het is nog niet duidelijk wat oorspronkelijk  de  Djed moest   vertegenwoordigen. Het begrijpen van de betekenis van haar verschijning is geen gemakkelijke taak dus. Een nauwkeurige beschrijving van de functie en de betekenis van de Djed pijler doet denken aan de beelden opgeroepen door de legende van Osiris, in het bijzondere, het lichaam van de dode Osiris-koning welke wordt ingesloten in een enorme pilaar.DONDERBEITEL SYMBOOL
De donderbeitel is ook bekend als diamanten scepter en is in India en Tibet een symbolische en ritueel voorwerp. In het Tantra boeddhisme worden ze gebruikt om de onwetendheid te kloven en de kennis te bevrijden. Oorspronkelijk was de donderbeitel het wapen van de hemelgod Indra uit de Veda's (de boeken van het weten),die er wolken mee verdeelde en het regenwater eruit verloste. In het boeddhisme staat dit symbool voor het onverstoorbare mannelijke beginsel en helpt het als talisman de ware weg te gaan en de drager niet te laten misleiden.

DRIETAND SYMBOOL
Een drietand is een vork of speer met drie tanden en een traditioneel wapen om vis te spiesen. De drietand was in die hoedanigheid het attribuut van de Griekse zeegod Poseidon. Bij de gladiatoren in het oude Rome was de retiarius (gladiator) met een drietand en visnet bewapend. In het Hindoeïsme is de drietand (trishula) een van de tributen van de god Shiva, dat wil zeggen naar zijn drie aspecten; schepping, zijn en vernietiging ofwel verleden, heden en toekomst. Shiva vereerders schilderen het symbool van de drietand op hun voorhoofd. Ook is de drietand het wapen van Oekraïne. De duivel wordt soms eveneens afgebeeld met een drietand, tegenwoordig is de drietand populair (net als duivel horentjes) als een teken dat men ondeugend en uitdagend is.

DUAFE SYMBOOL
Het Duafe symbool staat voor 'houten kam' en de symbolische betekenis staat voor vrouwelijke deugden zoals consideratie, voorzichtigheid, beleid en tederheid. De kam (Daufe) was een kostbaar bezit van de vrouw om het haar te kammen en te vlechten.
Dit Adinkra symbool afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.

DUIF MET PALMTAK
De duif is een symbool voor verzoening en vrede, ook voor eenvoud, onschuld en zuiverheid. Dit symbool werd ook in de Bijbel gebruikt voor het eind van de zondvloed, toen de duif een olijftak naar de ark van Noach bracht. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel.

DUIVELSVAL SYMBOOL
Het duivelsval symbool is een bezwering waarmee het kwaad moet worden afgeweerd. In het symbool komt een spiraalvormige spreuk voor (vaak in onleesbaar schrift) om het kwaad en het ongeluk te vangen. Als talisman dient het om het kwaad uit te bannen en het geluk aan te trekken.

DWENNIMMEN SYMBOOL
Dwennimmen, wat letterlijk 'ramshoorns' betekent, symboliseert dat zelfs de sterken ook bescheiden moeten zijn. Het symbool bestaat uit twee ramshoofden en de hoorns van de ram. Een ram zal moedig tegen zijn vijanden vechten maar ook soms onderdanig zijn wanneer dit nodig is. Dit Adinkra symbool is afkomstig van de Ashanti, een etnische groep ook wel de Asante genoemd, zij woonden in het land dat nu Ghana is. Het symbool wordt vaak gebruikt in stoffen en aardewerk als decoratieve functie, ze duiden echter ook op traditionele wijsheid.